Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình mạng máy tính

Được đăng lên bởi datnv90
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 5527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------	-------

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

MẠNG MÁY TÍNH
Biên soạn : Ts. PHẠM THẾ QUẾ

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

MỞ ĐẦU
Tài liệu này phục vụ cho sinh viên hệ đào đại học từ xa học tập và nghiên cứu về “Mạng
máy tính”.
Tài liệu gồm các nội dung chính sau:
Chương I: Giới thiệu tổng quan về mạng máy tính. Khái niệm cơ bản về kiến trúc và các
giao thức mạng, các loại mạng máy tính và mục tiêu ứng dụng của nó.
Chương II: Nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản để thiết kế một mô hình giao thức mạng máy
tính theo quan điểm chia các tiến trình truyền thông thành cấu trúc nhiều tầng, được xếp chồng lên
nhau để thực hiện một tiến trình truyền thông hoàn chỉnh. Giới thiệu mô hình OSI, được xem như
là một mô hình chuẩn, một chiến lược phát triển các hệ thống mở và một khung khái niệm về giao
thức và dịch vụ.
Chương III: Giới thiệu một số bộ giao thức mạng mang tính đặc trưng và được áp dụng phổ
biến. Đặc biệt trong chương này tìm hiểu sâu hơn bộ giao thức TCP/IP đã trở thành chuẩn chung
cho mạng máy tính toàn cầu, mạng Internet.
Chương IV: Chương này giới thiệu các công nghệ mạng cục bộ. Kiến trúc mạng cục bộ
Ethrnet, Virtual LAN, Local ATM , LAN ARCnet..
Chương V: Giới thiệu về công nghệ và kỹ thuật mạng diện rộng WAN. Cụ thể xem xét
công nghệ các mạng tích hợp số đa dịch vụ ISDN và băng rộng B-ISDN, Frame Relay và X25,
dịch vụ SDMS và phương thức truyền dẫn không đồng bộ ATM.
Chương VI: Giới thiệu một số công nghệ mới như công nghệ đường dây thuê bao số DSL,
các mạng chuyển mạch gói chuyển tải tiếng nói trên nền IP, ATM và Frame Raly. Các công nghệ
chuyển mạch nhãn đa giao thức IP/MPLS, chuyển mạch mềm Softswitch sử dụng trong mạng hội
tụ và mạng thế hệ sau NGN.
Chương VII: Đề cập đến một số vấn đề bảo vệ thông tin trên mạng. Chương này giới thiệu
cách tiếp cận các hệ mật mã, các giao thức bảo mật, mạng riêng ảo VPN và các giải pháp an toàn
mạng, xác thực điện tử, các giải pháp chữ ký điện tử, xác minh chữ ký và từ chối chữ ký giả mạo..
Tài liệu không chỉ đề cập đến những vấn đề cơ sở lý luận mà còn trình bày một số kỹ năng,
kinh nghiệm cần thiết để thiết kế và cài đặt các mạng máy tính. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn học
sinh sinh viên và những người muốn xây dựng các hệ thống tin học ứng dụng phục vụ cho sản
xuất, quản lý trong các doanh nghiệp. Có thể còn nhiều thiếu sót trong trình bày và biên soạn do
khả năng, trình độ, nhưng người biên soạn mạnh dạn giới thiệu tài liệu này và mong nhận được sự
góp ý của bạn đọc.

TS Phạm T...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
- - - - - - - - - - - - - -
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
MNG MÁY TÍNH
Biên son : Ts. PHM TH QU
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
Giáo trình mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình mạng máy tính - Người đăng: datnv90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Giáo trình mạng máy tính 9 10 167