Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Microsoft Access 2003 - Trung tâm tin học Huế

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 5286 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Giáo trình MS Access

Trung tâm tin học HueITC

GIỚI THIỆU

G

iáo trình này là sự đúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng
dạy các khoá đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng
Access làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và công cụ phát triển phần
mềm. Hầu hết nội dung trình bày trong giáo trình đều bám theo
những bài tập thực hành cụ thể. Do vậy, sau khi đọc xong và thực
hành theo trình tự cuốn sách này, bạn đọc gần như có thể thiết kế và
xây dựng được những ứng dụng về quản lý thông tin. Cụ thể ở đây
là: Quản lý lương cán bộ một cơ quan và Quản lý bán hàng tại một
cửa hàng.
Đối tượng chính của giáo trình là sinh viên, viên các trung tâm
đào tạo CNTT có học môn Access. Tất nhiên cũng hoàn toàn phù
hợp cho những ai quan tâm học hỏi môn học này bởi lẽ các nội dung
đều được trình bày rất trực quan, có thứ tự và kết quả rõ ràng.
Chúc các bạn có một kết quả học tập thật tốt tại HueITC.
Lưu ý:
Giáo trình lưu hành nội bộ và chỉ dành riêng cho học viên
thuộc HueITC.
Mọi góp ý, thắc mắc cần giải đáp xin gửi về diễn đàn của
HueITC tại địa chỉ sau:
h t t p : / / t h i t r u o n g h u e . c o m / f o ru m1

Lê Thiên Thiện Phong

Giáo trình MS Access

Trung tâm tin học HueITC

HỆ QUẢN TRỊ CSDL MS ACCESS 2003

BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ MS ACCESS
 Mục đích
 Giúp học viên nắm được mô hình CSDL quan hệ.
 Giúp học viên hiểu được khái niệm HQT CSDL quan hệ và các chức
năng của một HQT CSDL.
 Học viên biết được khả năng ứng dụng của Microsoft Access đối với
các bài toán quản lý vừa và nhỏ.
 Giúp cho học viên có cái nhìn tổng quan về môi trường làm việc của
Microsoft Access.
 Giúp sinh viên biết cách thao tác đối với một CSDL.
 Nội dung
 Một số khái niệm cơ bản
 Giới thiệu về HQT CSDL Microsoft Access
 Sơ lược về cách phân tích để chuẩn bị xây dựng một cơ sở dữ liệu
 Các thao tác cơ bản đối với CSDL
o Tạo CSDL mới
o Mở CSDL đã tồn tại
o Đóng CSDL
 Sơ lược ý nghĩa và chức năng của 7 thành phần trong một CSDL
Access2

Lê Thiên Thiện Phong

Giáo trình MS Access

Trung tâm tin học HueITC

1. Các khái niệm cơ bản
a. Cơ sở dữ liệu Database
CSDL (database) là một tập hợp có cấu trúc các dữ liệu có liên quan với
nhau theo một hay nhiều thành phần.
Ví dụ: Danh bạ điện thoại
b. Cơ sở dữ liệu quan hệ Relational database
CSDL quan hệ là một CSDL dựa trên nền tảng là các bảng (table) có quan
hệ với nhau
c. Hệ quản trị CSDL Database management system
Hệ quản trị CSDL là một phần mềm dùng để quản lý CSDL trong đó có
chứa các chức năng như: tạo,...
Giáo trình MS Access Trung tâm tin học HueITC
www.hueitc.com 1 Lê Thiên Thin Phong
GIỚI THIỆU
iáo trình này sđúc kết kinh nghiệm của tác giả trong giảng
dy các khoá đào tạo về Access cũng như kinh nghiệm sử dụng
Access làm h quản trị sở d liệu và ng c phát triển phần
mm. Hầu hết nội dung trình y trong giáo trình đều bám theo
những bài tp thực hành cthể. Do vậy, sau khi đọc xong và thc
hành theo trình tcuốn sách này, bạn đọc gần như thể thiết kế và
y dựng được những ứng dụng về quản thông tin. Cụ thể đây
là: Quản lương cán b một quan và Quản lý bán hàng ti một
cửa hàng.
Đối tượng chính của giáo trình sinh viên, viên các trung tâm
đào tạo CNTT học môn Access. Tt nhiên cũng hoàn tn phù
hợp cho những ai quan tâm học hỏi môn học này bi lẽ các nội dung
đều được trình bày rất trực quan, có thứ tự và kết qu rõ ràng.
Chúc các bn có một kết quả học tập thật tốt tại HueITC.
Lưu ý:
Giáo trình lưu nh nội bộ và chdành riêng cho học viên
thuộc HueITC.
Mi góp ý, thắc mắc cần giải đáp xin gửi về diễn đàn của
HueITC tại địa chỉ sau:
http : //thitruonghue.c om/forum
G
Giáo trình Microsoft Access 2003 - Trung tâm tin học Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Microsoft Access 2003 - Trung tâm tin học Huế - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Giáo trình Microsoft Access 2003 - Trung tâm tin học Huế 9 10 201