Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Microsoft Word 2007

Được đăng lên bởi hayyeunguoidensau
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3606 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Giáo Trình Microsoft Word 2007

MICRROSOFT WORD 2007
I. Giới Thiệu
II. Khởi động và thoát khỏi Word 2007
II.1. Khởi động Microsoft Word 2007
Cách 1: Từ màn hình nền Desktop ta nhấp đúp chuột vào biểu tượng

Cách 2: Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft Office Word 2007
Chú ý: khi trên nền Desktop không có biểu tượng Word thì ta tạo ra bằng cách vào:
Start  All Programs  Microsoft Office  nhấn phải chuột vào Microsoft Office Word 2007 chọn Send to

 Desktop (Create Shortcut)
Màn hình làm việc của Word 2007 có dạng như sau:

II.2. Các chức năng trên nhóm lệnh (Ribbon)
Home: Cho phép ta định dạng văn bản như: Font, canh lề, đóng khung…

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc

Trang 1

Giáo Trình Microsoft Word 2007

Insert: Cho phép ta chèn các đối tượng như: hình ảnh (Picture, Clip Art), kí tự đặc biệt (Symbol),
bảng biểu (Table), từ nghệ thuật (WordArt), …

Page Layout: Cho phép ta định dạng như: chia cột (Columns), tô nền trang giấy (Page Color), định
dạng lề trang giấy (Margins), ngắt trang, cột (Breaks), …

References: Cho phép ta tạo mục lục, tạo chú thích (Isert Footnote), …

Mailings: Cho phép ta trộn thư…

Preview: Cho phép ta tạo ra các ghi chú cho văn bản (New Comment), kiểm tra chính tả (Spelling &
Grammar),

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc

Trang 2

Giáo Trình Microsoft Word 2007

View: Cho phép ta lựa chọn các chế độ hiển thị màn hình làm việc (Document View), tắt mở thanh
thước (Ruler), …

II.3. Thoát khỏi Word 2007
Cách 1: Bấm chuột vào



Cách 2: Nhấn Alt + F4
III. Làm việc với Word 2007
III.1. Tạo trang soạn thảo văn bản mới
Cách 1: Bấm chuột vào







Cách 2: Nhấn Ctrl + N
III.2. Mở một văn bản đẵ soạn thảo sẵn
Cách 1: Bấm chuột vào

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc



xuất hiện hộp thoại

Trang 3

Giáo Trình Microsoft Word 2007

Chọn nơi lưu trữ
văn bản cần mở

Bấm chuột vào
văn bản cần mở

Cuối cung bấm
vào Open để mở

Cách 2: Nhấn Ctrl + O  thao tác giống như các bước trên.
III.3. Lưu một văn bản
Cách 1: Bấm chuột vào

Biên soạn: Mai Ngọc Phúc



hộp thoại xuất hiện

Trang 4

Giáo Trình Microsoft Word 2007

Chọn nơi lưu
trữ văn bản

Nhập tên văn
bản cần lưu

Cuối cùng bấm
và Save để lưu

Cách 2: Nhấn Ctrl + S  thao tác giống các bước trên
Chú ý 1:
- Tại mục Save as type khi ta để chế độ mặc định là Word Document thì phần mở rộng của Word
2007 sẽ có dạng *.docx, đối với định dạng này ta không thể mở được ở các phiên bản Word cũ. Để mở
được ở các phiên bản Word cũ tại mục này ta chọn Word 97 – 2003 Document sau đó mới lưu.
Chú ý 2:
Save ...
Giáo Trình Microsoft Word 2007
Biên soạn: Mai Ngọc Phúc Trang 1
MICRROSOFT WORD 2007
I. Giới Thiệu
II. Khởi động và thoát khỏi Word 2007
II.1. Khởi động Microsoft Word 2007
Cách 1: Từ màn hình nền Desktop ta nhấp đúp chuột vào biểu tượng
Cách 2: Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 2007
Chú ý: khi trên nền Desktop không có biểu tượng Word thì ta tạo ra bằng cách vào:
Start
All Programs
Microsoft Office
nhấn phải chuột vào Microsoft Office Word 2007 chọn Send to
Desktop (Create Shortcut)
Màn hình làm việc của Word 2007 có dạng như sau:
II.2. Các chức năng trên nhóm lệnh (Ribbon)
Home: Cho phép ta định dạng văn bản như: Font, canh lề, đóng khung…
Giáo trình Microsoft Word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Microsoft Word 2007 - Người đăng: hayyeunguoidensau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo trình Microsoft Word 2007 9 10 978