Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình môn Lắp Ráp Máy Tính

Được đăng lên bởi manhtanbao
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2218 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HXT Khoa CNTT-DDHKD&CN HN

Trang 2

Chương 1. Linh kiện máy tính và cách lắp ráp chúng
1.1 Phần cứng máy tính
Phần cứng, tiếng Anh gọi là hardware, là các bộ phận cụ thể của máy tính như:
mànhình,chuột,máy in, máy quét, vỏ máy tính, đơn vị xử lý CPU, bo mạch chủ,
các loại dây nối, loa, ổ mềm, ổ cứng, ổ CDROM, …Dựa trên chức năng và cách
thức hoạt động người ta còn phân biệt phần cứng ra thành:




Các linh kiện nhập thông tin (Input): phím, chuột…
Các linh kiện xuất thông tin (Output): màn hình, máy in, loa, …

Ngoài hai bộ phận nêu trên liên quan tới phần cứng của máy tính còn có các khái
niệm quan trọng sau đây:









Bus: chuyển dữ liệu giữa các thiết bị phần cứng.
BIOS: còn gọi là hệ thống xuất nhập cơ bản nhằm khởi động, kiểm tra,
và cài đặt các mệnh lệnh cơ bản cho phần cứng và giao quyền điều khiển
cho hệ điều hành.
CPU: bộ phân vi xử lý điều khiển toàn bộ máy tính
Kho lưu trữ dữ liệu: lưu giữ, cung cấp, thu nhận dữ liệu
Các loại chíp hỗ trợ: nằm bên trong bo mạch chủ hay nằm trong các thiết
bị ngoại vi của máy tính các con chip quan trọng sẽ giữ vai trò điều khiển
thiết bị và liên lạc với hệ điều hành qua bộ điều khiển.
Bộ nhớ: là thiết bị bên trong bo mạch chủ giữ nhiệm vụ trung gian cung
cấp các mệnh lệnh cho CPU và các dữ liệu từ các bộ phận như là BIOS,
phần mềm, kho lưu trữ, chuột đồng thời tải về cho các bộ phận vừa kể
kết quả các tính toán, các phép toán hay các dữ liệu đã/đang được xử lý
2

HXT Khoa CNTT-DDHKD&CN HN



Trang 3

Các cổng vào/ra

1.2 Mainboard, Slot, Socket, CPU
Electronic Board - Bo mạch điện tử:

Là một bản (tấm/bo) mạch trong thiết bị điện tử. Trong máy tính, mỗi bo mạch
điện tử được thiết kế để thực hiện một chức năng hoặc nhóm chức năng nào đó.
Ví dụ: Card màn hình là một bo mạch điện tử chuyên xử lý và hiển thị các tín
hiệu về hình ảnh đồ họa trong máy tính.
Mainboard - còn gọi là Motherboard (Bo mạch chính) hoặc System board (Bo mạch
Hệ thống):

Nó là bo mạch chính trong máy tính. Nó bao gồm các khe gắn (sockets) cho
phép gắn thêm các bo mạch phụ, các bo mạch chức năng. Mainboard còn chứa
các kênh truyền dữ liệu (bus), các bộ xử lý (chipsets), các khe chứa bộ nhớ
(memory sockets), các giao diện gắn thiết bị ngoại vi và thiết bị nhập xuất như:
máy in, màn hình, bàn phím, chuột, máy ảnh kỹ thuật số… hình sau:

3

HXT Khoa CNTT-DDHKD&CN HN

Trang 4

Các bộ xử lý (chip) điều khiển việc xử lý và hiển thị hình ảnh, xử lý âm thanh,
điều khiển các cổng nhập xuất tuần tự và song song (serial & parallel ports), điề...
HXT Khoa CNTT-DDHKD&CN HN Trang 2
Chương 1. Linh kiện máy tính và cách lắp ráp chúng
1.1 Phần cứng máy tính
Phần cứng, tiếng Anh gọi hardware, các bộ phận cụ thể của máy tính như:
mànhình,chuột,máy in, máy quét, vỏ máy tính, đơn vị xử CPU, bo mạch chủ,
các loại dây nối, loa, mềm, cứng, CDROM, …Dựa trên chức năng cách
thức hoạt động người ta còn phân biệt phần cứng ra thành:
Các linh kiện nhập thông tin (Input): phím, chuột…
Các linh kiện xuất thông tin (Output): màn hình, máy in, loa, …
Ngoài hai bộ phận nêu trên liên quan tới phần cứng của máy tính còn có các khái
niệm quan trọng sau đây:
Bus: chuyển dữ liệu giữa các thiết bị phần cứng.
BIOS: còn gọi hệ thống xuất nhập bản nhằm khởi động, kiểm tra,
cài đặt các mệnh lệnh bản cho phần cứng giao quyền điều khiển
cho hệ điều hành.
CPU: bộ phân vi xử lý điều khiển toàn bộ máy tính
Kho lưu trữ dữ liệu: lưu giữ, cung cấp, thu nhận dữ liệu
Các loại chíp hỗ trợ: nằm bên trong bo mạch chủ hay nằm trong các thiết
bị ngoại vi của máy tính các con chip quan trọng sẽ giữ vai trò điều khiển
thiết bị và liên lạc với hệ điều hành qua bộ điều khiển.
Bộ nhớ: thiết bị bên trong bo mạch chủ gi nhiệm vụ trung gian cung
cấp c mệnh lệnh cho CPU các dữ liệu t các bộ phận như BIOS,
phần mềm, kho lưu trữ, chuột đồng thời tải về cho các b phận vừa k
kết quả các tính toán, các phép toán hay các dữ liệu đã/đang được xử lý
2
Giáo Trình môn Lắp Ráp Máy Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình môn Lắp Ráp Máy Tính - Người đăng: manhtanbao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Giáo Trình môn Lắp Ráp Máy Tính 9 10 691