Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Orcad

Được đăng lên bởi ngocdai-vxl-gmail-com
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Mở đầu

ORCAD là một công cụ thiết kế mạch điện tử đơn giản và phổ biến. Cũng có rất nhiều phần mềm thiết kế
mạch điện tử khác, tuy nhiên, tôi chọn sử dụng phần mềm này, vì bộ công cụ này được đánh giá là khá
mạnh.
Các thư viện linh kiện của ORCAD có thể coi là mạnh nhất cho đến nay, và hầu hết các nhà sản xuất linh
kiện điện tử đều cung cấp các add-in thư viện linh kiện cho ORCAD.
Đã có rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng ORCAD bằng hình, tuy nhiên giá sách khá cao và thực chất
ORCAD không có gì là phức tạp, vì vậy, tôi muốn thực hiện tài liệu hướng dẫn này một cách đơn giản, để
cung cấp miễn phí cho sinh viên. Thành thực mà nói, các sách dù có hướng dẫn tỉ mỉ tới đâu, thì cũng
không thể giúp các bạn sinh viên nắm bắt toàn bộ các chức năng của ORCAD, mà chủ yếu, các bạn thực
hành nhiều, mày mò nhiều, và hỏi han nhiều, các bạn sẽ tìm hiểu và nắm bắt về ORCAD rất dễ dàng.
Trong tài liệu hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đi từng bước đơn giản, để các bạn có thể thực hiện một mạch
nguyên lý bằng ORCAD, sau đó hướng dẫn các bạn từng bước để xuất ra thành mạch in, chạy mạch in,
điều chỉnh mạch in, cuối cùng là việc làm một mạch in điện tử tại nhà như thế nào.
Tài liệu này được chia làm 5 phần:
-Phần 1. Cài đặt OrCAD 9.2
-Phần 2. Một số thao tác để vẽ một mạch nguyên lý với ORCAD dùng CAPTURE
-Phần 3. Cách chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in và các thao tác trên LAYOUT PLUS
-Phần 4. Sử dung công cụ Pspice A/D tích hợp trong OrCAD để mô phỏng mạch điện
-Phần5. Một số mạch điện tử lý thú để các bạn nâng cao khả năng vẽ mạch của mình
-Phần 5. Làm mạch in 1 lớp thủ công
Ở đây tôi chọn sử dụng OrCAD 9.2 vì tính phổ biến của nó, thư viện khá đây đủ, chiếm ít tài nguyên, ít lỗi,
sử dụng rất ổn định. Hiện tại đã có bản 16.5 nhưng rất nặng (10G tất cả sau khi cài đặt ), với lại việc cài
đặt cũng rất khó khăn. Kể từ bản 16.3 trở đi Cadene đã bỏ phần Layout mà thay vào đó là PCB Editor, vì
vậy tài liệu của phần này rất ít chủ yếu là tài liệu tiếng anh. Nhưng nếu muốn trở thành nhà Design
PCB chuyên nghiệp thì nên sử dụng cái này.
Cũng phải nói thêm rằng đây là tài liệu tôi biện soạn dựa trên những kiến thức của mình và trích dẫn
tham khảo thêm một số tài liệu trên mạng nên có một số đoạn có thể trùng với tài liệu của các tác giả
khác, tôi đã cố gắng hướng dẫn rất chi tiết và tổng hợp một số tài liệu để các bạn có thể tiếp cận với
phần mềm OrCAD một cách nhanh chóng.
Các bạn đọc tham khảo và cho ý kiến để cuốn ebook này được hoàn thiện hơn.Xin chân thành cám ơ...
3
http://codientu.org
Mở đầu
ORCAD là một công cụ thiết kế mạch điện tử đơn giản và phổ biến. Cũng có rất nhiều phần mềm thiết kế
mạch điện tử khác, tuy nhiên, tôi chọn sử dụng phần mềm này, vì bộ công cụ này được đánh giá là khá
mạnh.
Các thư viện linh kiện của ORCAD có thể coi là mạnh nhất cho đến nay, và hầu hết các nhà sản xuất linh
kiện điện tử đều cung cấp các add-in thư viện linh kiện cho ORCAD.
Đã có rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng ORCAD bằng hình, tuy nhiên giá sách khá cao và thực chất
ORCAD không có gì là phức tạp, vì vậy, tôi muốn thực hiện tài liệu hướng dẫn này một cách đơn giản, để
cung cấp miễn phí cho sinh viên. Thành thực mà nói, các sách dù có hướng dẫn tỉ mỉ tới đâu, thì cũng
không thể giúp các bạn sinh viên nắm bắt toàn bộ các chức năng của ORCAD, mà chủ yếu, các bạn thực
hành nhiều, mày mò nhiều, và hỏi han nhiều, các bạn sẽ tìm hiểu và nắm bắt về ORCAD rất dễ dàng.
Trong tài liệu hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đi từng bước đơn giản, để các bạn có thể thực hiện một mạch
nguyên lý bằng ORCAD, sau đó hướng dẫn các bạn từng bước để xuất ra thành mạch in, chạy mạch in,
điều chỉnh mạch in, cuối cùng là việc làm một mạch in điện tử tại nhà như thế nào.
Tài liệu này được chia làm 5 phần:
-Phần 1. Cài đặt OrCAD 9.2
-Phần 2. Một số thao tác để vẽ một mạch nguyên lý với ORCAD dùng CAPTURE
-Phần 3. Cách chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in và các thao tác trên LAYOUT PLUS
-Phần 4. Sử dung công cụ Pspice A/D tích hợp trong OrCAD để mô phỏng mạch điện
-Phần5. Một số mạch điện tử lý thú để các bạn nâng cao khả năng vẽ mạch của mình
-Phần 5. Làm mạch in 1 lớp thủ công
Ở đây tôi chọn sử dụng OrCAD 9.2 vì tính phổ biến của nó, thư viện khá đây đủ, chiếm ít tài nguyên, ít lỗi,
sử dụng rất ổn định. Hiện tại đã có bản 16.5 nhưng rất nặng (10G tất cả sau khi cài đặt ), với lại việc cài
đặt cũng rất khó khăn. Kể từ bản 16.3 trở đi Cadene đã bỏ phần Layout mà thay vào đó là PCB Editor, vì
vậy tài liệu của phần này rất ít chủ yếu là tài liệu tiếng anh. Nhưng nếu muốn trở thành nhà Design
PCB chuyên nghiệp thì nên sử dụng cái này.
Cũng phải nói thêm rằng đây là tài liệu tôi biện soạn dựa trên những kiến thức của mình và trích dẫn
tham khảo thêm một số tài liệu trên mạng nên có một số đoạn có thể trùng với tài liệu của các tác giả
khác, tôi đã cố gắng hướng dẫn rất chi tiết và tổng hợp một số tài liệu để các bạn có thể tiếp cận với
phần mềm OrCAD một cách nhanh chóng.
Các bạn đọc tham khảo và cho ý kiến để cuốn ebook này được hoàn thiện hơn.Xin chân thành cám ơn!
Giáo Trình Orcad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Orcad - Người đăng: ngocdai-vxl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Giáo Trình Orcad 9 10 489