Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi pttuantct
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. Vì sao phải phân tích khi triển khai một áp dụng tin học:
1. Vai trò của phân tích và thiết kế hệ thống:
Mọi người trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết. Vấn đề có thể dễ
mà cũng có thể phức tạp, khó khăn. Để có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cần tìm ra các lời
giải thích hợp nhất như mục tiêu mong muốn dựa trên khả năng cũng như hạn chế của
chúng ta. Quá trình này còn gọi là quá trình phân tích.
Tương tự như trên, khi quyết định áp dụng tin học cho một việc nào đó, ta cần phải suy
nghĩ tìm các phương án thích hợp với khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Điều này có
nghĩa ta đang phân tích một áp dụng tin học.
Phân tích một áp dụng tin học là một nghiên cứu gồm:
- Nghiên cứu vấn đề mà giới hạn của nó đã được xác định.
- Lựa chọn các lời giải.
- Và phát triển các lời giải dựa trên cơ sở của công cụ xử lý trên máy tính điện tử.
2. Các sai sót khi triển khai phân tích và thiết kế hệ thống:

Sai sót lớn nhất trong tất cả các sai sót mắc phải có nguồn gốc từ ý niệm về hệ thống.
Chi phí chiếm tỷ lệ lớn nhất là chi phí bảo trì. Lượng công việc chiếm tỷ lệ lớn nhất là việc
phát hiện và sửa sai. Tình trạng này đều bắt nguồn từ các thiếu sót trong phân tích. Từ đó
cho thấy rằng chẳng những cần phân tích các áp dụng tin học mà còn phải nghiên cứu, tìm
cho ra các phương pháp phân tích hữu hiệu nhằm khắc phục tình hình trên.
Để hiểu được các yêu cầu cơ bản cho một phương pháp phân tích, thiết kế tốt, chúng ta
cần nêu ra một số thiếu sót ở các phương pháp phân tích hiện hữu cổ điển.
a. Thiếu sự tiếp cận toàn cục cho một áp dụng:

Tình trạng này xãy ra khi một áp dụng tin học được triển khai bởi một nhóm mà thiếu
sự liên hệ với các nhóm khác. Từ đó dẫn đến các sai sót sau:
- Thu thập trùng lặp thông tin.
- Tồn tại các tập tin dư thừa song không phù hợp nhau.
- Dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ cùng một khái niệm.
- Tồn tại các hồ sơ riêng lẻ, không đầy đủ, không khai thác được.
Hậu quả của tình trạng trên là việc bảo trì các phần mềm trở nên khó khăn, phức tạp và
gây nên chi phí lớn cho việc bảo trì.
b. Từ chối hợp tác với người sử dụng (NSD):

Đã từ lâu vẫn tồn tại nghịch lý: người làm tin học một thời gian dài thường tự mình thể
hiện là các chuyên gia duy nhất xác định điều gì cũng là tốt cho người khác, đặc biệt cho
NSD tương lai hệ thông tin được cài đặt.
Từ nghịch lý trên dẫn đến sự kém thích nghi của hệ thông tin và không lâu bị bỏ ...
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. Vì sao phải phân tích khi triển khai một áp dụng tin học:
1. Vai trò của phân tích và thiết kế hệ thống:
Mọi người trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết. Vấn đ thể dễ
mà cũng có thể phức tạp, khó khăn. Để có thể giải quyết vấn đề, chúng ta cần tìm ra các lời
giải thích hợp nhất như mục tiêu mong muốn dựa trên khả năng cũng như hạn chế của
chúng ta. Quá trình này còn gọi là quá trình phân tích.
Tương tự như trên, khi quyết định áp dụng tin học cho một việc nào đó, ta cần phải suy
nghĩ tìm các phương án thích hợp với khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Điều này có
nghĩa ta đang phân tích một áp dụng tin học.
Phân tích một áp dụng tin học là một nghiên cứu gồm:
- Nghiên cứu vấn đề mà giới hạn của nó đã được xác định.
- Lựa chọn các lời giải.
- Và phát triển các lời giải dựa trên cơ sở của công cụ xử lý trên máy tính điện tử.
2. Các sai sót khi triển khai phân tích và thiết kế hệ thống:
Sai sót lớn nhất trong tất cả các sai sót mắc phải nguồn gốc từ ý niệm về hệ thống.
Chi phí chiếm tỷ lệ lớn nhất chi phí bảo trì. Lượng công việc chiếm tỷ lệ lớn nhất việc
phát hiện sửa sai. Tình trạng này đều bắt nguồn từ các thiếu sót trong phân tích. Từ đó
cho thấy rằng chẳng những cần phân tích các áp dụng tin học còn phải nghiên cứu, tìm
cho ra các phương pháp phân tích hữu hiệu nhằm khắc phục tình hình trên.
Để hiểu được các yêu cầu cơ bản cho một phương pháp phân tích, thiết kế tốt, chúng ta
cần nêu ra một số thiếu sót ở các phương pháp phân tích hiện hữu cổ điển.
a. Thiếu sự tiếp cận toàn cục cho một áp dụng:
Tình trạng này y ra khi một áp dụng tin học được triển khai bởi một nhóm thiếu
sự liên hệ với các nhóm khác. Từ đó dẫn đến các sai sót sau:
- Thu thập trùng lặp thông tin.
- Tồn tại các tập tin dư thừa song không phù hợp nhau.
- Dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ cùng một khái niệm.
- Tồn tại các hồ sơ riêng lẻ, không đầy đủ, không khai thác được.
Hậu quả của tình trạng trên là việc bảo trì các phần mềm trở nên khó khăn, phức tạp và
gây nên chi phí lớn cho việc bảo trì.
b. Từ chối hợp tác với người sử dụng
(NSD)
:
Đã từ lâu vẫn tồn tại nghịch lý: người làm tin học một thời gian dài thường tự mình thể
hiện các chuyên gia duy nhất xác định điều cũng tốt cho người khác, đặc biệt cho
NSD tương lai hệ thông tin được cài đặt.
Từ nghịch lý trên dẫn đến sự kém thích nghi của hệ thông tin và không lâu bị bỏ đi hay
được dùng nhưng sự do dự. Tình thế này là cho tin học có hình ảnh phản diện, khó khăn
để theo đuổi và sử dụng.
Nguyên nhân khác nữa dẫn dến nghịch trên trong một thời gian dài không tồn tại
ngôn ngữ chung giữa những người làm tin học người sử dụng. Nếu những người làm tin
học chỉ có thể biểu hiện thế giới thực bằng các thuật ngữ như tập tin, chương trình v.v...Còn
người sử dụng chỉ thể dùng thuật ngữ riêng được dùng trong phần hành họ đảm
trách thì rõ ràng là khó hiểu lòng nhau, từ đó dẫn đến sự khó khăn khi hợp tác với nhau.
c. Thiếu một chuẩn thống nhất:
Giáo trình Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: pttuantct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Giáo trình Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin 9 10 296