Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình photoshop

Được đăng lên bởi Tien Seven
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3196 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Giáo Trình PhotoshopBÀI 1 : TỔNG QUAN VỀ PHOTOSHOP
Adobe Photoshop là một chương trình xử lý ảnh cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của
nó đã trở thành chuyên nghiệp giúp cho các nhà thiết kế web tạo những ứng dụng cho
web. Đồng hành với Adobe photoshop là chương trình Adobe ImageReady cung cấp
các công cụ cho web như: tối ưu và xem ảnh trước, xử lý hàng loạt ảnh đồng thời
bằng cách drag - thả từ bảng Action, tạo các file GIF hoạt hình. Photoshop và
ImageReady kết hợp với nhau sẽ tạo ra môi trường hoàn hảo cho việc thiết kế đồ họa
cho Web.
I , Giao diện photoshop

Thanh tiêu đề
Là thanh thứ nhất chứa tên chương trình (Application Name Adobe Photoshop)


Cực tiểu (Minimize): thu màn hình nhỏ lại trong biểu tượng Adobe
Photoshop



Cực đại (Maximize)

dontruongbt@yahoo.com

Trang 1 / 69

Giáo Trình Photoshop

Đóng chương trình (Close)

Thanh Menu Bar

Thanh trình đơn (Menu bar) chứa các trình đơn dropdown (sổ xuống) là thanh thứ hai
trên màn hình chứa các trình đơn trong Photoshop.
Thanh Option (Menu Window Option)
Là thanh thứ ba luôn luôn thay đổi lệnh mỗi khi thay đổi việc chọn công cụ. Thanh
này chứa những lệnh hỗ trợ cho công cụ làm việc.
Ví dụ:
Khi chọn công cụ Rectangular Marquee thì trên thanh này xuất hiện Option
Rectangular Marquee.
Thanh công cụ Toolbox
Là thanh chứa các công cụ trong Photoshop, xuất hiện ở bên trái màn hình. Một số
công cụ trong hộp này có các tùy chọn xuất hiện trên thanh Options. Những công cụ
này giúp bạn tạo vùng chọn, nhập văn bản, tô vẽ, hiệu chỉnh, di chuyển chú thích và
xem hình ảnh. Số còn lại cho phép thay đổi màu tiền cảnh (foreground), màu nền
(Background) và sự chuyển đổi qua lại giữa chương trình Photoshop và ImageReady
là một chương trình hỗ trợ cho việc thiết kế ảnh động.

dontruongbt@yahoo.com

Trang 2 / 69

Giáo Trình PhotoshopĐể chọn công cụ trong Photoshop ta có thể nhấp chọn trực tiếp công cụ đó trên thanh
công cụ hoặc có thể chọn bằng phím tắt của công cụ đó trên bàn phím. Để hiển thị tên
và phím tắt của bất kỳ công cụ nào ta chỉ cần đặt trỏ chuột lên trên công cụ đó cho đến
khi tên phím tắt đó hiển thị.
Một số công cụ trong thanh công cụ hiển thị hình tam giác nhỏ ở góc phải bên dưới để
báo cho biết nó có chứa thêm vài công cụ ẩn. Để chọn các công cụ ẩn này có các cách
sau:


Nhấn giữ trỏ chuột vào công cụ có chứa công cụ ẩn kéo rê chuột tới công cụ
cần chọn và thả chuột. Nhấn giữ Alt và n...
Giáo Trình Photoshop http://dontruongbt.spaces.live.com/
BÀI 1 : TNG QUAN V PHOTOSHOP
Adobe Photoshopmột chương trình xử lý ảnh cực mạnh, các công cụ chỉnh sửa của
đã trở thành chuyên nghiệp giúp choc nhà thiết kế web tạo những ứng dụng cho
web. Đồng hành với Adobe photoshop chương trình Adobe ImageReady cung cấp
các công cụ cho web như: tối ưu và xem ảnh trước, xử lý hàng loạt ảnh đồng thời
bằng cách drag - thả từ bảng Action, tạo các file GIF hoạt nh. Photoshop
ImageReady kết hợp với nhau sẽ tạo ra môi trường hoàn hảo cho việc thiết kế đồ họa
cho Web.
I , Giao diện photoshop
Thanh tiêu đề
Là thanh thứ nhất chứa tên chương trình (Application Name Adobe Photoshop)
Cực tiểu (Minimize): thu màn nh nhỏ lại trong biểu tượng Adobe
Photoshop
Cực đại (Maximize)
dontruongbt@yahoo.com Trang 1 / 69
giáo trình photoshop - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình photoshop - Người đăng: Tien Seven
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
giáo trình photoshop 9 10 257