Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Photoshop

Được đăng lên bởi Ngân Đặng
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình photoshop
Giới thiệu:
Chương trình Photoshop là một chương trình xử lý ảnh ( bitmap) chuyên nghiệp, cho
phép lắp ghép hình ảnh, phục chế ảnh cũ, tạo ảnh nghệ thuật, hỗ trợ thiết kế Web và phục
vụ in ấn ( Poster, Catalogue, Brochure, ...)
* Ảnh Bitmap:
Ảnh Bitmap được tạo bởi nhiều điểm ảnh gọi là Piexl. Piexl được gán cho một địa
chỉ và một vị trí màu. Số piexl càng nhiều thì hình ảnh càng rõ nét. Các ảnh bitmap
thường sử dụng ảnh chụp vì chúng có thể hiển thị các nét và màu sắc và phụ thuộc vào độ
phân giải, nghĩa là độ phân giải càng cao thì hình ảnh càng sắc nét, độ phân giải thấp thì
ảnh sẽ bị nhòe.
* Ảnh Vector
Các ảnh đồ họa vector được tạo ra bởi các nét thẳng và các nét cong điều chỉnh bằng
các vector ( toán học). Các vector diễn tả hình ảnh bằng hình học, khi di chuyển, phóng
to, thu nhỏ, thay đổi màu sắc không làm mất đi nét vẽ trong hình ảnh.
Các tập ảnh đồ họa vector thì không phụ thuộc độ phân giải, nghĩa là chúng có thể
chỉnh sửa kích cỡ khi hiển thị màn hình. Các ảnh vector được dùng để thiết kế các đường
nét sinh động, được in ra và hiển thị ở độ phân giải bất kỳ và không bị hư hao về đường
nét, là chọn lựa tốt nhất cho việc thiết kế và trình bày văn bản.
* Độ phân giải của tập tin
Độ phân giải của tập tin ảnh là số điểm ảnh trong một inch dùng để hiển thị tập tin
ảnh, thường tính bằng pixel per inch (ppi). So sánh độ phân giải của hai tập tin ảnh bằng
cánh đếm số lượng điểm ảnh trong một inch, tập tin nào có điểm ảnh lớn hơn thì độ phân
giải cao hơn.
 Ví dụ: tập tin ảnh 1x1 inch có độ phân giải là 72 ppi thì số lượng điểm ảnh của nó
là 72 pixel x 72 pixel = 5184 pixel. Nếu độ phân giải là 300 ppi thì số lượng điểm ảnh là
300 pixel x 300 pixel = 90.000 pixel.
Như vậy muốn xác định độ phân giải cần thiết để hiển thị tập tin ảnh, nên xem xét
nhu cầu công việc.
 Hình ảnh xem trên máy tính độ phân giải 72 – 75 dpi
 Đối với hình ảnh trong in ấn thường phải đạt độ phân giải là 300 dpi
Độ phân giải của màn hình
Đó là số lượng điểm ảnh hiển thị trong một đơn vị chiều dài của màn hình, thường
được tính bằng dot per inch ( dpi). Độ phân giải màn hình phụ thuộc vào kích thước màn
hình và số pixel phân bố trên màn hình. Độ phân giải tiêu biểu của một màn hình PC là 96
dpi, còn màn hình Max OS là 72 dpi.
Photoshop chuyển đổi trực tiếp số pixel của tập tin ảnh ra số pixel trên màn hình, do
đó, khi tập tin ảnh có độ phân giải cao hơn độ phân giải của màn hình thì số pixel của tập
tin ảnh ớn hơn số pixel của màn hình, cho nên màn hình sẽ hiển...
Giáo trình photoshop
Giới thiệu:
Chương trình Photoshop là một chương trình xử lý ảnh ( bitmap) chuyên nghiệp, cho
phép lắp ghép hình ảnh, phục chế ảnh cũ, tạo ảnh nghệ thuật, hỗ trợ thiết kế Web và phục
vụ in ấn ( Poster, Catalogue, Brochure, ...)
* Ảnh Bitmap:
Ảnh Bitmap được tạo bởi nhiều điểm ảnh gọi là Piexl. Piexl được gán cho một địa
chỉ và một vị trí màu. Số piexl càng nhiều thì hình ảnh càng rõ nét. Các ảnh bitmap
thường sử dụng ảnh chụp vì chúng có thể hiển thị các nét và màu sắc và phụ thuộc vào độ
phân giải, nghĩa là độ phân giải càng cao thì hình ảnh càng sắc nét, độ phân giải thấp thì
ảnh sẽ bị nhòe.
* Ảnh Vector
Các ảnh đồ họa vector được tạo ra bởi các nét thẳng và các nét cong điều chỉnh bằng
các vector ( toán học). Các vector diễn tả hình ảnh bằng hình học, khi di chuyển, phóng
to, thu nhỏ, thay đổi màu sắc không làm mất đi nét vẽ trong hình ảnh.
Các tập ảnh đồ họa vector thì không phụ thuộc độ phân giải, nghĩa là chúng có thể
chỉnh sửa kích cỡ khi hiển thị màn hình. Các ảnh vector được dùng để thiết kế các đường
nét sinh động, được in ra và hiển thị ở độ phân giải bất kỳ và không bị hư hao về đường
nét, là chọn lựa tốt nhất cho việc thiết kế và trình bày văn bản.
* Độ phân giải của tập tin
Độ phân giải của tập tin ảnh là số điểm ảnh trong một inch dùng để hiển thị tập tin
ảnh, thường tính bằng pixel per inch (ppi). So sánh độ phân giải của hai tập tin ảnh bằng
cánh đếm số lượng điểm ảnh trong một inch, tập tin nào có điểm ảnh lớn hơn thì độ phân
giải cao hơn.
Ví dụ: tập tin ảnh 1x1 inch có độ phân giải là 72 ppi thì số lượng điểm ảnh của nó
là 72 pixel x 72 pixel = 5184 pixel. Nếu độ phân giải là 300 ppi thì số lượng điểm ảnh là
300 pixel x 300 pixel = 90.000 pixel.
Như vậy muốn xác định độ phân giải cần thiết để hiển thị tập tin ảnh, nên xem xét
nhu cầu công việc.
Hình ảnh xem trên máy tính độ phân giải 72 – 75 dpi
Đối với hình ảnh trong in ấn thường phải đạt độ phân giải là 300 dpi
Độ phân giải của màn hình
Đó là số lượng điểm ảnh hiển thị trong một đơn vị chiều dài của màn hình, thường
được tính bằng dot per inch ( dpi). Độ phân giải màn hình phụ thuộc vào kích thước màn
hình và số pixel phân bố trên màn hình. Độ phân giải tiêu biểu của một màn hình PC là 96
dpi, còn màn hình Max OS là 72 dpi.
Photoshop chuyển đổi trực tiếp số pixel của tập tin ảnh ra số pixel trên màn hình, do
đó, khi tập tin ảnh có độ phân giải cao hơn độ phân giải của màn hình thì số pixel của tập
tin ảnh ớn hơn số pixel của màn hình, cho nên màn hình sẽ hiển thị tập ảnh đó lớn hơn
kích thước của nó.
Giáo trình Photoshop - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Photoshop - Người đăng: Ngân Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Photoshop 9 10 293