Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Quản trị hệ thống Linux

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 814 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản trị Hệ thống Linux - Cơ bản

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG LINUX

Tài liệu này được biên soạn theo tài liệu giảng dạy của Viện Linux
(LPI)

HÀ NỘI 2006

1

Quản trị Hệ thống Linux - Cơ bản

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU..............................................8
GIỚI THIỆU .......................................................................................................17
Giới thiệu tài liệu ................................................................................................... 17
CÀI ĐẶT .............................................................................................................18
Cấu trúc của đĩa cài................................................................................................ 18
Cài đặt Cục bộ........................................................................................................ 19
Cài đặt qua Mạng ................................................................................................... 20
Phục hồi Hệ thống.................................................................................................. 20
Chiến lược Phân vùng............................................................................................ 21
Khởi động kép với nhiều hệ điều hành .................................................................. 22
Bài tập .................................................................................................................... 22
CẤU HÌNH PHẦN CỨNG ................................................................................23
Bộ nhớ.................................................................................................................... 23
Quản lý Tài nguyên................................................................................................ 23
USB........................................................................................................................ 25
SCSI ....................................................................................................................... 25
Network Card......................................................................................................... 26
Modem ................................................................................................................... 27
Máy in .................................................................................................................... 28
Bài tập .....................................
Qun tr H thng Linux - Cơ bn
1
TÀI LIU ĐÀO TO
QUN TR H THNG LINUX
Tài liu này được biên son theo tài liu ging dy ca Vin Linux
(LPI)
HÀ NI 2006
Giáo trình Quản trị hệ thống Linux - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Quản trị hệ thống Linux - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Quản trị hệ thống Linux 9 10 44