Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quy trình bảo dưỡng máy tính

Được đăng lên bởi Quang Hướng
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 1120 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo trình
QUY TRÌNH BẢO
DƯỠNG MÁY TÍNH

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY TÍNH.......................5
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG................................................................................5
1.1.1. Phạm vi áp dụng...............................................................................5
1.1.2. Quy định về an toàn..........................................................................5
1.1.3. Dụng cụ cần thiết cho bảo dưỡng....................................................5
1.1.4. Điều kiện làm việc.............................................................................5
1.1.5. Sơ đồ tổng thể quá trình bảo dưỡng.................................................5
1.2. TIẾP NHẬN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG.................................................6
1.3. MỘT VÀI ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH THÁO LẮP.............7
1.4. TIẾN HÀNH BẢO DƯỠNG......................................................................8
1.4.1. Sao lưu dữ liệu, diệt virus.................................................................8
1.4.2. Tiến hành bảo dưỡng phần cứng...................................................21
1.4.3. Tiến hành lắp ráp và hiệu chỉnh....................................................27
1.4.4. Dùng trình tiện ích để tối ưu hoá hệ thống....................................30
1.4.5. Yêu cầu kỹ thuật cần đạt được sau khi bảo dưỡng........................40

CHƯƠNG 2. PHÁT HIỆN, THAY THẾ CÁC BỘ PHẬN HƯ HỎNG
TRONG KHỐI HỆ THỐNG MÁY TÍNH...........................................41
2.1. PHÁT HIỆN CÁC BỘ PHẬN HƯ HỎNG.............................................41
2.1.1. Lưu đồ xử lý lỗi nguồn...................................................................41
2.1.2. Lưu đồ xử lý lỗi card màn hình......................................................43
2.1.3. Lưu đồ xử lý lỗi thiết bị IDE...........................................................44
2.1.4. Lưu đồ xử lý lỗi ổ đĩa cứng.............................................................46
2.1.5. Lưu đồ xử lý lỗi ổ đĩa CDRom........................................................47
2.1.6. Lưu đồ xử lý lỗi bo mạch chủ, vi xử lý, bộ nhớ.............................48
2.1.7. Lưu đồ xử lý lỗi khi vận hành của bo mạch chủ, vi xử lý, bộ nhớ.
................................................................................................................... 49
2.1.8. Lưu đồ xử lý lỗi card âm thanh......................................................51
2.1.9. Lưu đồ xử lý lỗi ổ đĩa mề...
Giáo trình
QUY TRÌNH BẢO
DƯỠNG MÁY TÍNH
Giáo trình quy trình bảo dưỡng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quy trình bảo dưỡng máy tính - Người đăng: Quang Hướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Giáo trình quy trình bảo dưỡng máy tính 9 10 779