Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200

Được đăng lên bởi mao-tam
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 8209 lần   |   Lượt tải: 33 lần
Tập lệnh S7-200

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH
PLC SIEMENS S7-200
ThS. Nguyễn Bá Hội
Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa
hoinb@ud.edu.vn

Giáo trình đầy đủ bao gồm 3 phần:
1. Giáo trình lý thuyết
2. Giáo trình tập lệnh
3. Giáo trình bài tập

Trang 1

Tập lệnh S7-200

MỤC LỤC
1.

Lệnh logic với bit............................................................................................................. 4

1.1 Contact ............................................................................................................................................... 4
1.1.1
Công tắc ..................................................................................................................................... 4
1.1.2
Công tắc tức khắc ...................................................................................................................... 4
1.1.3
Lệnh đảo bit, lệnh sườn ............................................................................................................. 4
1.2 Coil...................................................................................................................................................... 6
1.2.1
Lệnh ra ....................................................................................................................................... 6
1.2.2
Lệnh ra tức khắc......................................................................................................................... 6
1.2.3
Lệnh Set, Reset.......................................................................................................................... 6
1.2.4
Lệnh Set, Reset Immediat.......................................................................................................... 6
1.2.5
Lệnh không làm gì cả ................................................................................................................. 7

2.

Lệnh so sánh ................................................................................................................... 8

3.

Lệnh chuyển đổi .............................................................................................................. 9

4.

Lệnh định thời ............................................................................................................... 11

5.

Lệnh bộ đếm .................................................................................................................. 13

6.

Lệnh dịch chuyển ô nhớ ...........................................
Tp lnh S7-200
Trang 1
GIÁO TRÌNH TP LNH
PLC SIEMENS S7-200
ThS. Nguyn Bá Hi
Đại hc Đà Nng - Trường Đại hc Bách khoa
hoinb@ud.edu.vn
Giáo trình đầy đủ bao gm 3 phn:
1. Giáo trình lý thuyết
2. Giáo trình tp lnh
3. Giáo trình bài tp
GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200 - Người đăng: mao-tam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200 9 10 756