Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình
Thiết kế và cài đặt mạng

Đại Học Cần Thơ – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0

Chương 1

Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng
Mục đích
Chương này nhằm giới thiệu cho người đọc những vấn đề sau :
• Các bước cần phải thực hiện để xây dựng một mạng máy tính và các vấn đề
liên quan
• Nhắc lại mô hình OSI

Biên soạn : Th.s Ngô Bá Hùng – 2005

1

Đại Học Cần Thơ – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Giáo Trình Thiết Kế & Cài Đặt Mạng – V1.0

1.1 Tiến trình xây dựng mạng
Ngày nay, mạng máy tính đã trở thành một hạ tầng cơ sở quan trọng của tất cả các
cơ quan xí nghiệp. Nó đã trở thành một kênh trao đổi thông tin không thể thiếu được trong
thời đại công nghệ thông tin. Với xu thế giá thành ngày càng hạ của các thiết bị điện tử,
kinh phí đầu tư cho việc xây dựng một hệ thống mạng không vượt ra ngoài khả năng của
các công ty xí nghiệp. Tuy nhiên, việc khai thác một hệ thống mạng một cách hiệu quả để
hỗ trợ cho công tác nghiệp vụ của các cơ quan xí nghiệp thì còn nhiều vấn đề cần bàn luận.
Hầu hết người ta chỉ chú trọng đến việc mua phần cứng mạng mà không quan tâm đến yêu
cầu khai thác sử dụng mạng về sau. Điều này có thể dẫn đến hai trường hợp: lãng phí trong
đầu tư hoặc mạng không đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng.
Có thể tránh được điều này nếu ta có kế hoạch xây dựng và khai thác mạng một
cách rõ ràng. Thực tế, tiến trình xây dựng mạng cũng trải qua các giai đoạn như việc xây
dựng và phát triển một phần mềm. Nó cũng gồm các giai đoạn như: Thu thập yêu cầu của
khách hàng (công ty, xí nghiệp có yêu cầu xây dựng mạng), Phân tích yêu cầu, Thiết kế
giải pháp mạng, Cài đặt mạng, Kiểm thử và cuối cùng là Bảo trì mạng.
Phần này sẽ giới thiệu sơ lược về nhiệm vụ của từng giai đoạn để ta có thể hình
dung được tất cả các vấn đề có liên quan trong tiến trình xây dựng mạng.

1.1.1 Thu thập yêu cầu của khách hàng
Mục đích của giai đoạn này là nhằm xác định mong muốn của khách hàng trên
mạng mà chúng ta sắp xây dựng. Những câu hỏi cần được trả lời trong giai đoạn này là:
ƒ Bạn thiết lập mạng để làm gì? sử dụng nó cho mục đích gì?
ƒ Các máy tính nào sẽ được nối mạng?
ƒ Những người nào sẽ được sử dụng mạng, mức độ khai thác sử dụng mạng
của từng người / nhóm người ra sao?
ƒ Trong vòng 3-5 năm tới bạn có nối thêm máy tính vào mạng không, nếu có
ở đâu, số lượng bao nhiêu ?
Phương pháp thực hiện của giai đoạn này là bạn phải phỏng vấn khách hàng, nhân
viên các phòng mạng có máy tính sẽ nối mạng. Thông thường các đối tượng mà bạn
phỏng vấn không ...
Giáo trình
Thiết kế và cài đặt mạng
Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng 9 10 205