Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế xây dựng mạng LAN-WAN

Được đăng lên bởi homedenogrey
Số trang: 183 trang   |   Lượt xem: 2297 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRUNG TÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH
THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MẠNG LAN VÀ WAN

Hà nội, 01/2004

MỤC LỤC
Lời mở đầu ............................................................................................................... 1
1

Chương I - Tổng quan Mạng Máy Tính........................................................... 3
1.1

Kiến thức cơ bản........................................................................................ 3

1.1.1

Sơ lược lịch sử phát triển: .................................................................. 3

1.1.2

Khái niệm cơ bản ............................................................................... 3

1.1.3

Phân biệt các loại mạng...................................................................... 4

1.1.4

Mạng toàn cầu Internet: ..................................................................... 6

1.1.5

Mô hình OSI (Open Systems Interconnect)....................................... 6

1.1.5.1

Các giao thức trong mô hình OSI ............................................... 7

1.1.5.2

Các chức năng chủ yếu của các tầng của mô hình OSI. ............. 8

1.1.5.3

Luồng dữ liệu trong OSI........................................................... 13

1.1.6

1.2

Một số bộ giao thức kết nối mạng.................................................... 14

1.1.6.1

TCP/IP ...................................................................................... 14

1.1.6.2

NetBEUI ................................................................................... 14

1.1.6.3

IPX/SPX ................................................................................... 14

1.1.6.4

DECnet...................................................................................... 14

Bộ giao thức TCP/IP................................................................................ 14

1.2.1

Tổng quan về bộ giao thức TCP/IP.................................................. 14

1.2.2

Một số giao thức cơ bản trong bộ giao thức TCP/IP ....................... 17

1.3

1.2.2.1

Giao thức liên mạng IP (Internet Protocol): ............................. 17

1.2.2.2

Giao thức UDP (User Datagram Protocol)............................... 29

1.2.2.3

Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) ..................... 30

Giới thiệu một số các dịch vụ cơ bản trên mạng ..................................... 32

1.3.1

Dịch vụ truy nhập từ xa Telnet ..................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế xây dựng mạng LAN-WAN - Người đăng: homedenogrey
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
183 Vietnamese
Giáo trình thiết kế xây dựng mạng LAN-WAN 9 10 118