Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi Son Nguyen Thai
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2684 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÔNG TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN
(VITANCO)
Đào tạo Thƣơng mại điện tử - Thiết kế Website - Quảng cáo trực tuyến


GIÁO TRÌNH

THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Biên soạn: Thạc sỹ Dƣơng Tố Dung
Cập nhật lần cuối: 09/2008

VITANCO - Đào tạo Thƣơng mại điện tử - Thiết kế Website - Quảng cáo trực tuyến
 support@vitanco.com

Giáo trình Thƣơng mại điện tử dành cho Doanh nghiệp – Thạc sỹ Dƣơng Tố Dung

MỤC LỤC
1. Kiến thức chung về Thương mại điện tử và Kinh doanh trực tuyến
2. Các mô hình Thương mại điện tử và Kinh doanh trực tuyến
3. Bí quyết thành công trong Thương mại điện tử và Kinh doanh trực tuyến
4. Thực trạng Thương mại điện tử và Kinh doanh trực tuyến trên Thế giới
5. Thực trạng Thương mại điện tử và Kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam
6. Website và những kiến thức cần có về Website
7. Những điều thiết yếu để có một website mang lại hiệu quả cao
8. Kỹ năng marketing trực tuyến hiệu quả với chi phí ít nhất
9. Chiến lược marketing lan truyền với chi phí cực nhỏ
10. Marketing trực tuyến dành cho doanh nghiệp B2B thị trường xuất khẩu
11. Kỹ năng tối ưu hóa website để xếp hạng Top 10 trên Google
12. Thanh toán trực tuyến
13. An toàn mạng trong TMĐT&KDTT, phòng ngừa và khắc phục sự cố
14. Hỏi – Đáp

--- Trang 2 ---

VITANCO - Đào tạo Thƣơng mại điện tử - Thiết kế Website - Quảng cáo trực tuyến
 support@vitanco.com

Giáo trình Thƣơng mại điện tử dành cho Doanh nghiệp – Thạc sỹ Dƣơng Tố Dung

1. Kiến thức chung về Thƣơng mại điện tử và Kinh doanh trực tuyến
-

Định nghĩa Thƣơng mại điện tử
Thương mại điện tử (tiếng Anh là e-commerce hay electronic commerce) được định
nghĩa ngắn gọn như sau “TMĐT là việc thực hiện các hoạt động thƣơng mại dựa
trên các công cụ điện tử, đặc biệt là Internet và WWW.”

-

Định nghĩa Kinh doanh trực tuyến
Kinh doanh trực tuyến tiếng Anh là e-business, bên dưới là một số định nghĩa từ ebusiness từ các website khác nhau:
o e-Business (electronic business), derived from such terms as "e-mail" and "ecommerce," is the conduct of business on the Internet, not only buying and
selling but also servicing customers and collaborating with business partners.
o e-Business (e-Business), or Electronic Business, is the administration of
conducting business via the Internet. This would include the buying and
selling of goods and services, along with providing technical or customer
support through the Internet. e-Business is a term often used in conjunction
with e-commerce, but includes services i...
VITANCO - Đào tạo Thƣơng mại điện tử - Thiết kế Website - Quảng cáo trực tuyến
www.vitanco.com; support@vitanco.com
G
G
I
I
Á
Á
O
O
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
T
T
H
H
Ƣ
Ƣ
Ơ
Ơ
N
N
G
G
M
M
I
I
Đ
Đ
I
I
N
N
T
T
D
D
À
À
N
N
H
H
C
C
H
H
O
O
D
D
O
O
A
A
N
N
H
H
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
B
B
i
i
ê
ê
n
n
s
s
o
o
n
n
:
:
T
T
h
h
c
c
s
s
D
D
ƣ
ƣ
ơ
ơ
n
n
g
g
T
T
D
D
u
u
n
n
g
g
C
C
p
p
n
n
h
h
t
t
l
l
n
n
c
c
u
u
i
i
:
:
0
0
9
9
/
/
2
2
0
0
0
0
8
8
CÔNG TY THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VĨ TÂN
(VITANCO)
Đào tạo Thƣơng mại điện tử - Thiết kế Website - Quảng cáo trực tuyến
www.vitanco.com
GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP - Người đăng: Son Nguyen Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP 9 10 827