Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Tin học căn bản

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………

Giáo trình

Tin học căn bản

Buổi thực hành thứ 1

BUỔI THỰC HÀNH THỨ 1
	 Lý thuyết cần xem lại trước khi thực hành
− Toàn bộ lý thuyết của chương 3 (Hệ điều hành), chương 4 (Quản lý dữ liệu bằng
Windows Explorer) và chương 5 (Sử dụng tiếng Việt trong Windows).

	 Thực hành
Bài thực hành số 1
1. Thi hành ứng dụng và thao tác trên cửa sổ (window)
− Mở các cửa sổ My Computer, Recycle Bin. Đóng các cửa sổ này lại.
Hướng dẫn: D_Click lên các Shortcut tương ứng trên màn hình nền để mở, Click vào
nút Close

bên phải thanh tiêu đề để đóng lại.

− Mở các cửa sổ Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, Paint.
Hướng dẫn: Chọn nút Start/Programs/...
− Thực hiện các thao tác: phóng to, phục hồi, thu nhỏ, thay đổi kích thước, di chuyển
và đóng cửa sổ.
2. Thao tác trên màn hình nền (Desktop)
− Thay đổi ảnh nền của màn hình, sử dụng chức năng bảo vệ màn hình (Screen Saver).
Hướng dẫn: - Đưa chuột đến vùng trống của màn hình nền (Desktop).
- R_Click/Properties/chọn lớp Background (Desktop); lớp Screen Saver.
- Thao tác dựa vào giáo trình lý thuyết ở chương 3 - phần 3.4
3. Sử dụng đồng hồ hệ thống (Clock) trên thanh Taskbar
− Xem và thay đổi Date/Time của hệ thống.
Hướng dẫn: D_Click lên đồng hồ hệ thống.
− Ẩn/hiện đồng hồ (Clock) trên thanh Taskbar.
Hướng dẫn: Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu/ Chọn lớp Taskbar.
4. Xem/thay đổi các qui ước hiển thị về Date, Time, Number, Currency của hệ thống
Hướng dẫn: Chọn nút Start/ Settings/ Control Panel/Regional and Language Options,
sau đó chọn các chức năng tương ứng.
5. Dùng Windows Explorer để quản lý thư mục (Folder) và tập tin (File)
− Tạo cây thư mục như hình bên:
− Đổi tên thư mục:
LINH TINH Æ HO SO
BAI SOAN Æ LY THUYET
BAI TAPÆ THUC HANH

Giáo trình thực hành Tin học căn bản

Trang 1

Buổi thực hành thứ 1
− Tạo thêm 2 thư mục BT EXCEL và BT WORD trong thư mục THUC HANH

Giáo trình thực hành Tin học căn bản

Trang 2

Buổi thực hành thứ 1
− Gọi ứng dụng Microsoft Word và thực hiện:
+ Nhập đoạn văn bản bất kỳ, sau đó lưu lại (File/Save) với tên tập tin (Filename) là
BT1.DOC trong thư mục VAN BAN.
+ Nhập đoạn văn bản bất kỳ, sau đó lưu lại với tên khác (File/ Save As) là BT2.DOC
trong thư mục BT WORD.
Chú ý: Đóng ứng dụng Microsoft Word sau khi tạo xong các tập tin.
− Sao chép tập tin BT1.DOC sang thư mục BT WORD.
− Đổi tên các tập tin: BT1.DOC Æ BAITAP1.DOC
BT2.DOC Æ BAITAP2.DOC
− Di chuyển các tập tin trong thư mục BT WORD sang thư mục BT THEM.
− Mở 2 tập tin BAITAP1.DOC, BAITAP2....
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG…………
Giáo trình
Tin học căn bản
Giáo trình Tin học căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Tin học căn bản - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Tin học căn bản 9 10 280