Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình TNNT_HTLGiao

Được đăng lên bởi levanpha92
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 2942 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lời nói đầu
Trong các năm qua, nhiều tài liệu của ngành công nghệ thông tin đã được
giới thiệu nhiều cho các cán bộ nghiên cứu, ứng dụng và sinh viên ở bậc đại
học. Tuy nhiên các giáo trình của ngành học này chưa đáp ứng dược nhu cầu
của sinh viên các trường đại học, đặc biệt đối với sinh viên khu vực miền
Trung.
Vì vậy, chúng tôi biên soạn giáo trình “Trí tuệ nhân tạo”, một môn cơ sở
chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cử nhân Tin học, ngoài mục đích
xây dựng nhiều giáo trình trên một khung chương trình đào tạo, mà còn giúp
cho sinh viên có tài liệu học tập phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Đại học
Huế.
Trong cuốn sách này, sinh viên được làm quen với một số kiến thức cơ bản
nhất về các phương pháp tìm kiếm lời giải và các phương pháp xử lý tri
thức. Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu một số chương trình cài đặt, nhằm
giúp sinh viên có thể hiểu một cách tường tận các giải thuật, đồng thời tin
tưởng rằng các giải thuật này có thể áp dung thực tế và cài đặt được trên
máy tính một cách dễ dàng.
Các nội dung trình bày trong cuốn sách đã từng được giảng cho sinh viên
ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Huế trong những năm vừa qua.
Cuốn sách ra đời dưới sự giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần của Đại
học Huế, Trường Đại học Khoa học và đặc biệt là Ban chủ nhiệm Khoa
Công nghệ Thông tin và các đồng nghiệp thuộc Bộ môn Khoa học Máy tính.
Chúng tôi xin gửi tới họ lòng biết ơn. Xin chân thành cám ơn các bạn bè đã
cổ cũ và gíup cho cuốn sách sớm được hoàn thành.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, tuy nhiên cuốn sách cũng không tránh khỏi
những thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự góp ý của các độc giả, đặc biệt
đối với các đồng nghiệp và sinh viên để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.
Huế, tháng 7 năm 2004
Tác giả

Chương 0

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về khoa học Trí tuệ nhân tạo.
Trong Công Nghệ Thông Tin, Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial IntelligenceAI) là một ngành mới, nhưng phát triển rất mạnh mẽ và đem lại nhiều kết
quả to lớn. Con người thường tự cho mình là sinh vật thông minh vì khả
năng trí tuệ đóng vai trò quan trong trong cuộc sống. Trong văn học cũng đã
từng có những câu chuyện đề cao về trí thông minh của con người.
Trí Tuệ Nhân Tạo chỉ mới hình thành từ năm 1956. Tuy nhiên, việc
nghiên cứu trí tuệ đã có từ lâu. Trên 2000 năm trước, các nhà triết học đã tìm
hiểu về cách thức nhìn nhận, học tập, nhớ và suy lý. Việc ra đời của máy
tính điện tử vào những năm 50 của thế kỷ 20 đã sinh ra khuynh hướng đưa
các lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ về các vấn đề lý thuyết và ...
Lời nói đầu
Trong các m qua, nhiều tài liệu của ngành công nghệ thông tin đã được
giới thiệu nhiều cho c cán bộ nghiên cứu, ng dụng và sinh viên bậc đại
học. Tuy nhiên các giáo trình của ngành học này chưa đáp ứng dược nhu cầu
của sinh viên các trường đại học, đặc biệt đối với sinh viên khu vực miền
Trung.
vậy, chúng i biên soạn giáo trình “Trí tuệ nhân tạo”, một môn sở
chuyên ngành trong chương trình đào tạo C nhân Tin học, ngoài mục đích
xây dựng nhiều giáo trình trên một khung chương trình đào tạo, mà còn giúp
cho sinh viên tài liệu học tập phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Đại học
Huế.
Trong cuốn sách này, sinh viên được làm quen với một số kiến thức bản
nhất về các phương pháp tìm kiếm lời giải các phương pháp xử tri
thức. Ngoài ra, cuốn sách ng giới thiệu một số chương trình cài đặt, nhằm
giúp sinh viên thể hiểu một cách tường tận các giải thuật, đồng thời tin
tưởng rằng các giải thuật này thể áp dung thực tế cài đặt được trên
máy tính một cách dễ dàng.
Các nội dung trình bày trong cuốn sách đã từng được giảng cho sinh viên
ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Huế trong những năm vừa qua.
Cuốn sách ra đời dưới sự giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần của Đại
học Huế, Trường Đại học Khoa học đặc biệt Ban chủ nhiệm Khoa
Công nghệ Thông tin và các đồng nghiệp thuộc Bộ môn Khoa học Máy tính.
Chúng tôi xin gửi tới hlòng biết ơn. Xin chân thành cám ơn các bạn đã
cổ cũ và gíup cho cuốn sách sớm được hoàn thành.
Mặc đã hết sức cố gắng, tuy nhiên cuốn sách cũng không tránh khỏi
những thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự góp ý của các độc giả, đặc biệt
đối với các đồng nghiệp và sinh viên để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.
Huế, tháng 7 năm 2004
Tác giả
Giáo Trình TNNT_HTLGiao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình TNNT_HTLGiao - Người đăng: levanpha92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Giáo Trình TNNT_HTLGiao 9 10 513