Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình trí tuệ nhân tạo

Được đăng lên bởi doanthihong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu
Trong các năm qua, nhiều tài liệu của ngành công nghệ thông tin đã được giới
thiệu nhiều cho các cán bộ nghiên cứu, ứng dụng và sinh viên ở bậc đại học.
Tuy nhiên các giáo trình của ngành học này chưa đáp ứng dược nhu cầu của
sinh viên các trường đại học, đặc biệt đối với sinh viên khu vực miền Trung.
Vì vậy, chúng tôi biên soạn giáo trình “Trí tuệ nhân tạo”, một môn cơ sở
chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cử nhân Tin học, ngoài mục đích
xây dựng nhiều giáo trình trên một khung chương trình đào tạo, mà còn giúp
cho sinh viên có tài liệu học tập phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Đại học
Huế.
Trong cuốn sách này, sinh viên được làm quen với một số kiến thức cơ bản
nhất về các phương pháp tìm kiếm lời giải và các phương pháp xử lý tri thức.
Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu một số chương trình cài đặt, nhằm giúp
sinh viên có thể hiểu một cách tường tận các giải thuật, đồng thời tin tưởng
rằng các giải thuật này có thể áp dung thực tế và cài đặt được trên máy tính
một cách dễ dàng.
Các nội dung trình bày trong cuốn sách đã từng được giảng cho sinh viên
ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Huế trong những năm vừa qua.
Cuốn sách ra đời dưới sự giúp đỡ về mặt vật chất cũng như tinh thần của Đại
học Huế, Trường Đại học Khoa học và đặc biệt là Ban chủ nhiệm Khoa Công
nghệ Thông tin và các đồng nghiệp thuộc Bộ môn Khoa học Máy tính. Chúng
tôi xin gửi tới họ lòng biết ơn. Xin chân thành cám ơn các bạn bè đã cổ cũ và
gíup cho cuốn sách sớm được hoàn thành.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, tuy nhiên cuốn sách cũng không tránh khỏi những
thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự góp ý của các độc giả, đặc biệt đối với
các đồng nghiệp và sinh viên để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.
Huế, tháng 7 năm 2004
Tác giả

Tài liệu tham khảo
1. Bạch Hưng Khang, Hoàng Kiếm
Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp và ứng dụng. Nhà xuất bản Khoa học
và Kỹ thuật, 1989.
2. Đinh Mạnh Tường
Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, Đại học Quốc gia Hà nội.
3. Nguyễn Thanh Thuỷ
Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri
thức. Nhà xuất bản Giáo dục, 1996.
4. N. Nilson
Artificial Intelligence. Ed. McGrawhill, 1971
5. Patrick Henry Winston
Artificial Intelligence. Ed. Addison Wesley, 1992.
.

Mục lục
Chương 0. Mở đầu
1. Tổng quan về Khoa học Trí ruệ nhân tạo
2. Lịch sử phát triển của Trí tuệ nhân tạo
3. Một số vấn đề Trí tuệ nhân tạo quan tâm
4. Các khái niêm cơ bản

2
2
5
8
10

Chương 1. Biểu diễn bài toán trong không gian trạng thái
1. Đặt vấn đề
2. Mô tả trạng thái
...
Lời nói đầu
Trong các năm qua, nhiều tài liệu của ngành công nghệ thông tin đã được giới
thiệu nhiều cho c cán bộ nghiên cứu, ng dụng sinh viên bậc đại học.
Tuy nhiên c giáo trình của ngành học này chưa đáp ng ợc nhu cầu của
sinh viên các trường đại học, đặc biệt đối với sinh viên khu vực miền Trung.
vậy, chúng i biên soạn giáo trình “Trí tuệ nhân tạo”, một môn sở
chuyên ngành trong chương trình đào tạo Cử nhân Tin học, ngoài mục đích
xây dựng nhiều giáo trình trên một khung chương trình đào tạo, mà còn giúp
cho sinh viên i liệu học tập phù hợp với hoàn cảnh thực tế của Đại học
Huế.
Trong cuốn sách này, sinh viên được làm quen với một số kiến thức bản
nhất về các phương pháp tìm kiếm lời giải các phương pháp xử tri thức.
Ngoài ra, cuốn sách cũng giới thiệu một số chương trình cài đặt, nhằm giúp
sinh viên thể hiểu một cách tường tận các giải thuật, đồng thời tin tưởng
rằng các giải thuật này thể áp dung thực tế cài đặt được trên máy tính
một cách dễ dàng.
Các nội dung trình bày trong cuốn sách đã từng được giảng cho sinh viên
ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Huế trong những năm vừa qua.
Cuốn sách ra đời dưới sự giúp đvề mặt vật chất cũng như tinh thần của Đại
học Huế, Trường Đại học Khoa học đặc biệt Ban chủ nhiệm Khoa Công
nghệ Thông tin các đồng nghiệp thuộc Bộ môn Khoa học Máy tính. Chúng
tôi xin gửi tới họ lòng biết ơn. Xin chân thành cám ơn các bạn đã cổ
gíup cho cuốn sách sớm được hoàn thành.
Mặc đã hết sức cố gắng, tuy nhiên cuốn sách cũng không tránh khỏi những
thiếu sót. Chúng tôi rất mong được sự góp ý của các độc giả, đặc biệt đối với
các đồng nghiệp và sinh viên để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.
Huế, tháng 7 năm 2004
Tác giả
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Trang 2
giáo trình trí tuệ nhân tạo - Người đăng: doanthihong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
giáo trình trí tuệ nhân tạo 9 10 770