Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình VB.net 2005

Được đăng lên bởi Sven Henky
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1953 lần   |   Lượt tải: 2 lần
04/07/2010

Giới Thiệu:

Lập trình ứng dụng
Windows Form in VB.Net 2005
Thời lượng: 45 tiết LT – 30 tiết TH
GV: Phạm Đình Sắc
Email: sacvn@yahoo.com or dinhsac@gmail.com

Windows Form programming with VB.Net 2005.

1

Buổi 1: Nhập môn Lập trình VB.Net 2005
Một số qui định cho môn học
Cách cài đặt Visual Studio.Net
Giới thiệu .Net FrameWork
Giới thiệu Visual Basic.Net
Khởi động VB.Net
Các thành phần giao diện VB.Net
Tìm hiểu về Windows Form
Viết chương trình đầu tiên

Windows Form programming with VB.Net 2005.

2

1

04/07/2010

Một số qui định
Trong quá trình học, nếu có gì không hiểu thì phải hỏi
ngay nhất là trong giờ thực hành.
Giải lao ? Giáo trình VB.net 2005 ?
Tài liệu và Bài tập:

Email: vbnet05@gmail.com pass: cdktcndn
Kiểm tra quá trình không thông báo trước
Kết thúc môn học 2-3 SV/nhóm làm đồ án môn học có
2thể dùng thay thi hết môn
Windows Form programming with VB.Net 2005.

3

Bộ cài đặt Visual Basic.Net 2005
Microsoft .NET Framework 2.0 (22.4 MB)
22.
Download
MS Visual Basic 2005 Express Edition (436MB)
(436MB)
Download
MS Visual Web Developer 2005 (ISO File, 440 MB)
Download
MS SQL Server 2005 Express Edition (54 MB)
(54
Download
Windows Form programming with VB.Net 2005.

4

2

04/07/2010

Cách cài đặt Visual Studio.Net
Mua bộ đĩa Visual Studio.Net 2005: gồm 4 đĩa
2005:
Đưa đĩa số 1 vào ổ đĩa CD: chương trình sẽ yêu
cầu chọn một thư mục để lưu các tập tin được giải
nén. Ta chọn thư mục và nhấn OK.
Làm tương tự như đĩa số 1 cho các đĩa còn lại. Lưu
ý: Chỉ định vào cùng một thư mục.
Sau khi giải nén xong cả 4 đĩa. Ta tiến hành cài đặt
IIS cho windows.

Windows Form programming with VB.Net 2005.

5

Cách cài đặt Visual Studio.Net

- Cài đặt IIS:
IIS:
Vào Start All Programe Control Panel Vào
Add or Remove Programe
Add/Remove
Windows Components
Đánh dấu chọn vào mục chọn Internet Information
Services (IIS). Như hình:

Windows Form programming with VB.Net 2005.

6

3

04/07/2010

Cách cài đặt Visual Studio.Net
Sau đó nhấn Next. (Windows sẽ yêu cầu đưa đĩa cài
đặt Windows vào) Chờ để chương trình cài đặt IIS.

Windows Form programming with VB.Net 2005.

7

Cách cài đặt Visual Studio.Net
- Vào thư mực vs

Windows Form programming with VB.Net 2005.

chạy tập tin autorun.exe

8

4

04/07/2010

Cách cài đặt Visual Studio.Net
Studio.
Sau khi chạy tập tin autorun.exe màn hình hiện ra
autorun.
như sau:
sau:

Windows Form programming with VB.Net 2005.

9

Cách cài đặt Visual Studio.Net
Studio.

Windows Form programming with V...
04/07/2010
1
Windows Form programming with VB.Net 2005.
1
Lp trình ng dng Lp trình ng dng
Windows Form in VB.Net 2005Windows Form in VB.Net 2005
GV: Phm Đình Sc
Email: sacvn@yahoo.com
or dinhsac@gmail.com
Gii Thiu:Gii Thiu:
Thi lượng: Thi lượng: 45 45 tiết LT tiết LT – 30 30 tiết THtiết TH
Windows Form programming with VB.Net 2005.
2
Bui Bui 11: Nhp môn Lp trình VB.Net : Nhp môn Lp trình VB.Net 20052005
¾¾MtMtss quiqui địnhđịnh chocho mônmôn hchc
¾¾Cách cài đặt Visual Studio.NetCách cài đặt Visual Studio.Net
¾¾Gii thiu .Net FrameWork Gii thiu .Net FrameWork
¾¾Gii thiu Visual Basic.NetGii thiu Visual Basic.Net
¾¾Khi động VB.NetKhi động VB.Net
¾¾Các thành phn giao din VB.NetCác thành phn giao din VB.Net
¾¾Tìm hiu v Windows FormTìm hiu v Windows Form
¾¾Viết chương trình đầu tiênViế
t chương trình đầu tiên
Giáo trình VB.net 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình VB.net 2005 - Người đăng: Sven Henky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo trình VB.net 2005 9 10 101