Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi diều khiển AVR

Được đăng lên bởi Minh Dũ
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 4 lần
DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

Thực hành trên KIT AVR_DKS_03

DKS Group

1DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

CONTANT
Bài 1: Điều khiển IO (vào ra) led đơn
1.Kíến trúc về vi điều khiển
2. Giới thiệu vi điều khiển Atmega16L
2.1.Mô tả các chân:
3. Phần mềm lập trình codevision(Hitech):
3.1.Mô tả phần cứng trên KIT AVR 03:
3.2.Lập trình:
Bài 2.Điều khiển với led 7 đoạn

4
4
4
4
6
6
7
18

1.Yêu cầu

18

2.Mổ tả

18

3.Thực hành

18

Bài 3.Điều khiển IO với LCD

23

1.Yêu cầu

23

2.Lý thuyết

23

3.Mô tả

23

4.Thực hành

24

Bài 4.ADC với LM35

27

1.Yêu cầu

27

2.Lý thuyết

27

3.Mô tả

28

4.Thực hành

28

Bài 5.Giao tiếp I2C với DS1307

32

1.Yêu cầu

32

2.Mô tả

32

3.Thực hành

32

Bài 6.Truyền thông RS-232 với Visual Basic
1.Yêu cầu
DKS Group

38
38

2DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

2.Mô tả

38

3.Thực hành

40

4.Visual Basic

42

Bài 7.Đo lường sử dụng máy tính

54

1.Yêu cầu

54

2.Mô tả

54

3.Thực hành

54

Bài 8.Điều khiển Step motor

59

1.Yêu cầu

59

2.Lý thuyết

59

2.1.Giới thiệu động cơ bước

59

2.2.Hệ thống điều khiển động cơ bước

59

3.Nguyên lý điều khiển động cơ đơn cực

61

4.Mạch điều khiển động cơ bước

62

DKS Group

3DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

Yêu cầu:
- Khởi tạo project bằng CodeVision.
- Nạp chương trình.
- Điều khiển led đơn trên KIT theo ý muốn.
Lý thuyết:
1.Kiến trúc vi điều khiển:
AVR là họ vi điều khiển 8 bit theo công nghệ mới, với những tính
năng rất mạnh được tích hợp trong chip của hãng Atmel theo công nghệ
RISC, nó mạnh ngang hàng với các họ vi điều khiển 8 bit khác như PIC,
Pisoc.Do ra đời muộn hơn nên họ vi điều khiển AVR có nhiều tính năng mới
đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng, so với họ 8051 89xx sẽ có độ ổn
định, khả năng tích hợp, sự mềm dẻo trong việc lập trình và rất tiện lợi.
* Tính năng mới của họ AVR:
- Giao diện SPI đồng bộ.
- Các đường dẫn vào/ra (I/O) lập trình được.
- Giao tiếp I2C.
- Bộ biến đổi ADC 10 bit.
- Các kênh băm xung PWM.
- Các chế độ tiết kiệm năng lượng như sleep, stand by..vv.
- Một bộ định thời Watchdog.
- 3 bộ Timer/Counter 8 bit.
- 1 bộ Timer/Counter 16 bit.
- 1 bộ so sánh analog.
- Bộ nhớ EEPROM.
- Giao tiếp USART..vv.
2. Giới thiệu vi điều khiển Atmega16L:

DKS Group

4DKS_GROUP

Microcontroller Training Center

Atmelga16L có đầy đủ tính năng của họ AVR, về giá thành so với các
loại khác thì giá thành là vừa phải khi nghiên cứu và làm các cô...
DKS_GROUP Microcontroller Training Center
DKS Group www.EmbestDKS.com
Thc hành trên KIT AVR_DKS_03
1
Giáo trình vi diều khiển AVR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi diều khiển AVR - Người đăng: Minh Dũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Giáo trình vi diều khiển AVR 9 10 741