Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Visual Basic

Được đăng lên bởi trantrungnote
Số trang: 159 trang   |   Lượt xem: 3061 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình tin học:

Lập trình với Microsoft Visual Basic 6.0
Tác giả: Nguyễn Sơn Hải (nshai@moet.edu.vn)
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội, tháng 6 - 2006

Lập trình Visual Basic 6.0

GIỚI THIỆU

Lập trình ứng dụng là môn học rất quan trọng đối với sinh viên ngành công
nghệ thông tin (CNTT). Hiện nay có rất nhiều các ngôn ngữ lập trình chuyên
nghiệp có thể sử dụng tốt để lập trình các ứng dụng như: Microsoft .NET, C++
Buider, Delphi, v.v. Nhưng Visual Basic 6.0 (VB6), từ đây gọi tắt là VB có thể
coi là một trong những công cụ dễ học nhất.
Giáo trình này viết ra phục vụ nhu cầu học môn Lập trình ứng dụng hoặc Lập
trình Visual Basic cho các sinh viên, học sinh trường THCN hệ chuyên CNTT.
Sau những nội dung về lập trình VB căn bản, giáo trình sẽ hướng học sinh đến
các kỹ thuật lập trình cơ sở dữ liệu (CSDL) trên VB. kết quả cuối cùng là tạo ra
các ứng dụng quản lý sử dụng VB như là một công cụ phát triển trên hệ CSDL
Access.
Thời lượng thiết kế 75 tiết. Trong đó 24 tiết lý thuyết, 46 tiết thực hành và 5
tiết dành cho kiểm tra. Tuỳ theo mức độ ứng dụng của từng trường, từng ngành
vào môn học này mà mỗi đơn vị sẽ chọn cho mình một quĩ thời gian cũng như
các nội dung giảng dạy phù hợp từ giáo trình này.
Nội dung giáo trình gồm một bài mở đầu và 4 chương:
Bài mở đầu
Bài mở đầu sẽ là những lời giới thiệu về ngôn ngữ Visual Basic 6.0, về môi
trường làm việc và lịch sử của ngôn ngữ này. Kết thúc bài học, học viên sẽ hiểu
được môi trường làm việc, tạo và làm việc trên project đơn giản.
Chương 1: Lập trình VB căn bản
Chương này cung cấp những khái niệm, những cách thức căn bản nhất khi
làm việc với bất kỳ một ngôn ngữ lập trình nào, ở đây là VB. Đó là biến, hằng,
các cấu trúc lệnh và kỹ thuật chương trình con trong VB.
Chương 2: Làm việc với các điều khiển
Điều khiển là một thành phần rất quan trọng trong những ngôn ngữ lập trình
trực quan, hướng đối tượng (như VB). Chương này tập trung vào việc giới thiệu
những khái niệm, cách thức làm việc và hướng dẫn sử dụng, lập trình trên hệ
thống các điều khiển từ căn bản đến nâng cao của VB. Kỹ thuật bắt lỗi và xử lý
lỗi cũng được đề cập đến rất chi tiết. Kết thúc nội dung chương này, học viên có
thể thiết kế được một số các ứng dụng chạy trên windows bằng cách sử dụng tốt
các kiến thức của chương 1 và chương 2.

Trang 2

-

Lập trình Visual Basic 6.0

Chương 3: Lập trình cơ sở dữ liệu
Hầu hết lập trình ứng dụng đều liên quan đến các kỹ thuật xử lý CSDL.
Chương này tập trung giới thiệu hai công nghệ lậ...
Giáo trình tin hc:
Lp trình vi Microsoft Visual Basic 6.0
Tác gi: Nguyn Sơn Hi (nshai@moet.edu.vn)
Cc Công ngh thông tin – B Giáo dc và Đào to
Hà Ni, tháng 6 - 2006
Giáo trình Visual Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Visual Basic - Người đăng: trantrungnote
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
159 Vietnamese
Giáo trình Visual Basic 9 10 365