Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình word 2007

Được đăng lên bởi haphuong2404-gmail-com
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH

Tìm hiểu Microsoft Office 2007
Tìm hiểu Microsoft Word 2007
LÊ VĂN HIẾU

2009

VIỆT NAM

Tìm hiểu Microsoft Office 2007- Tập 1: Tìm hiểu Microsoft Word 2007

MỤC LỤC
PHẦN I: LÀM QUEN VỚI MS WORD 2007 ............................................................... 7
1. Tạo văn bản đầu tiên ............................................................................................... 7
a. Làm quen với cửa sổ soạn thảo ............................................................................ 7
b. Bắt đầu nhập liệu ................................................................................................. 7
c. Những kí hiệu hỗ trợ ............................................................................................ 8
d. Những dấu gạch chân trong văn bản ................................................................... 9
e. Thay đổi canh lề trang văn bản .......................................................................... 10
f. Lưu tài liệu.......................................................................................................... 11
2. Chỉnh sửa văn bản và tài liệu ................................................................................ 12
a. Hiệu chỉnh tài liệu .............................................................................................. 12
b. Di chuyển vòng quanh tài liệu ........................................................................... 13
c. Chọn và xóa nội dung ........................................................................................ 13
d. Di chuyển văn bản ............................................................................................. 14
e. Hủy bỏ các hành động vừa thực hiện ................................................................. 15
f. Sử dụng thanh trượt (Scrollbar) để xem tài liệu ................................................. 15
3. Làm cho văn bản trông đẹp mắt ............................................................................ 16
a. Định dạng chữ và áp dụng các kiểu trang trí ..................................................... 16
b. Tạo các điểm nhấn ............................................................................................. 17
c. Thêm nhanh một kiểu trang trí (Style) ............................................................... 18
d. Tạo danh sách .................................................................................................... 18
e. Thêm hoặc bớt khoảng trống .................
GIÁO TRÌNH
2009
Tìm hiu Microsoft Office 2007
Tìm hiu Microsoft Word 2007
LÊ VĂN HIẾU
VI T NAM
Giáo trình word 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình word 2007 - Người đăng: haphuong2404-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giáo trình word 2007 9 10 511