Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH WORD 2010

Được đăng lên bởi le-nguyenngoc
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 3492 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam

0

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam

Mục lục Word 2010
I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 ....................................................................................... 4
1.

Tối ưu Ribbons ........................................................................................................................ 4

2.

H thống menu mới l .............................................................................................................. 5

3.

Chức năng Backstage View ...................................................................................................... 6

4.

Chức năng Paster Preview ........................................................................................................ 7

5.

Chức năng Text Effect ............................................................................................................. 7

6.

Lưu file dưới d ng PDF và XPS được tích hợp sẵn ................................................................... 9

7.

Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button ................................................. 9

8.

Khả năng mở rộng màn hình .................................................................................................. 10

9.

Chức năng ch nh s a file Media chuy n d ng ......................................................................... 10

10.

Ch p ảnh c a sổ, ứng d ng đưa vào văn bản....................................................................... 11

11.

X lý ảnh như một chương trình chuy n nghi p.................................................................. 12

12.

Phát triển chức năng tìm kiếm ............................................................................................ 12

13.

............................................................................................... 13

II. Nội dung chính ................................................................................................................................. 14
Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 ..................................................................................... 14
1.

T o mới văn bản .................................................................................................................... 14

2.

Mở một văn bản t o sẵn ........................................................................................................