Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình xử lý ảnh

Được đăng lên bởi Phạm Xuân Thắng
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4440 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

XỬ LÝ ẢNH
Người soạn : TS. ĐỖ NĂNG TOÀN,
TS. PHẠM VIỆT BÌNH

Thái Nguyên, Tháng 11 năm 2007

1

LỜI NÓI ĐẦU

Khoảng hơn mười năm trở lại đây, phần cứng máy tính và các thiết bị
liên quan đã có sự tiến bộ vượt bậc về tốc độ tính toán, dung lượng chứa,
khả năng xử lý v.v.. và giá cả đã giảm đến mức máy tính và các thiết bị liên
quan đến xử lý ảnh đã không còn là thiết bị chuyên dụng nữa. Khái niệm
ảnh số đã trở nên thông dụng với hầu hết mọi người trong xã hội và việc
thu nhận ảnh số bằng các thiết bị cá nhân hay chuyên dụng cùng với việc
đưa vào máy tính xử lý đã trở nên đơn giản.
Trong hoàn cảnh đó, xử lý ảnh là một lĩnh vực đang được quan tâm và
đã trở thành môn học chuyên ngành của sinh viên ngành công nghệ thông
tin trong nhiều trường đại học trên cả nước. Tuy nhiên, tài liệu giáo trình
còn là một điều khó khăn. Hiện tại chỉ có một số ít tài liệu bằng tiếng Anh
hoặc tiếng Pháp, tài liệu bằng tiếng Việt thì rất hiếm. Với mong muốn đóng
góp vào sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực này, chúng tôi biên
soạn cuốn giáo trình Xử lý ảnh dựa trên đề cương môn học đã được duyệt.
Cuốn sách tập trung vào các vấn đề cơ bản của xử lý ảnh nhằm cung cấp
một nền tảng kiến thức đầy đủ và chọn lọc nhằm giúp người đọc có thể tự
tìm hiểu và xây dựng các chương trình ứng dụng liên quan đến xử lý ảnh.
Giáo trình được chia làm 5 chương và phần phụ lục: Chương 1, trình
bày Tổng quan về xử lý ảnh, các khai niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một
hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh. Chương 2, trình
bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh dựa vào các thao tác với điểm
ảnh, nâng cao chất lượng ảnh thông qua việc xử lý các điểm ảnh trong lân
cận điểm ảnh đang xét. Chương này cũng trình bày các kỹ thuật nâng cao
chất lượng ảnh nhờ vào các phép toán hình thái. Chương 3, trình bày các kỹ
thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo cả hai
khuynh hướng: Phát hiện biên trực tiếp và phát hiện biên gián tiếp. Chương
4 thể hiện cách kỹ thuật tìm xương theo khuynh hướng tính toán trục trung
vị và hướng tiếp cận xấp xỉ nhờ các thuật toán làm mảnh song song và gián
tiếp. Và cuối cùng là Chương 5 với các kỹ thuật hậu xử lý.
Giáo trình được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của tác giả
trong nhiều năm tại các khóa đại học và cao học của ĐH Công nghệ ĐHQG Hà Nội, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội, Khoa Công nghệ
thông tin – ĐH Thái Nguyên v.v.. Cuốn sách có thể làm tài liệu ...
1
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
GIÁO TRÌNH MÔN HC
XNH
Người son : TS. ĐỖ NĂNG TOÀN,
TS. PHM VIT BÌNH
Thái Nguyên, Tháng 11 năm 2007
Giáo trình xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình xử lý ảnh - Người đăng: Phạm Xuân Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Giáo trình xử lý ảnh 9 10 794