Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu chi tiết về Norton Ghost

Được đăng lên bởi qflower
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SAO LÖU VAØ PHUÏC HOÀI HEÄ THOÁNG VÔÙI NORTON GHOST
1. Chuẩn bị.
Chuẩn bị đĩa Hiren's Boot CD, đĩa này có bán ngoài các CD Shop.
Vào CMOS thiếp lập chế độ khởi động từ đĩa CD trước tiên để khởi động từ đĩa Hiren's Boot.
Khởi động máy từ Hiren's Boot CD.
Chọn Start Boot CD

Chọn Disk Clone Tools. hoặc nhấn số 2, Enter.

Chọn Norton Ghost 8.0 hoặc nhấn số 2, Enter để khởi động phần mềm Norton Ghost.

Giao diện chính của Norton Ghost như sau

Các chức năng cơ bản:
Quit: thoát.
Options: thiết lập theo ý người sử dụng.
Local: menu chính để thực hiện các chức năng của Norton Ghost.
Disk: Các lệnh với ổ đĩa
To Disk: Sao chép nội dung một ổ đĩa sang ổ đĩa thứ 2.
To Image: Sao lưu tất cả nội dung của ổ đĩa thành một tập tin .gho
From Image: Phục hồi nội dung ổ đĩa từ một tập tin .gho đã sao lưu.
Partition: Các lệnh với phân vùng ổ đĩa.
To Partion: Sao chép nội dung một phân vùng sang phân vùng khác.
To Image: Sao lưu tất cả nội dung của phân vùng thành một tập tin .gho - Lệnh này để sao lưu
phân vùng có HĐH và các phần mềm cùng toàn bộ dữ liệu trên đó.
From Image: Phục hồi nội dung một phân vùng từ tập tin hình ảnh .gho đã sao lưu - Lệnh này để
phục hồi phân vùng có HĐH đã sao lưu khi HĐH bị sự cố.
2. Sao lưu hệ thống:
Trong cửa sổ Norton Ghost, chọn Local - Partition - To Image để sao lưu phân vùng chứa HĐH thành
một tập tin hình ảnh .gho

Bước 1: Chọn ổ đĩa có phân vùng cần phục hồi. Nhấn OK

Bước 2: Chọn phân vùng cần sao lưu trên ổ đĩa đã chọn. Để sao lưu phân vùng chứa hệ điều hành, bạn
cần chọn phân vùng chính. Phân vùng cũng được đánh số thứ tự, phân vùng chính đánh số 1. Chọn
xong nhấn OK.

Bước 3: Chọn nơi lưu tập tin .gho chứa toàn bộ nội dung của phân vùng được sao lưu.
Bạn phải chọn nơi lưu là một phân vùng khác với phân vùng được sao lưu, và dung lượng còn trống của
phân vùng này phải lớn hơn tổng dung lượng đang sử dụng trên phân vùng được sao lưu.

Bước 4: Đặt tên cho tập tin hình ảnh .gho. Nên đặt tên ngắn gọn, nhấn Save để bắt đầu quá trình sao
lưu

Bước 5: Chọn phương thức nén dữ liệu. Nên chọn Fast

Bước 6: Xác nhận việc sao lưu khi xuất hiện hộp thoại yêu cầu xác nhận việc sau lưu. Nhấn Yes.
Bước 7: Kết thúc và khởi động lại máy.

Quá trình sao lưu diễn ra trong vài phút, nếu thành công sẽ xuất hiện bản thông báo. Nhấn nút
Continue. Nhấn Quit để thoát khỏi Norton Ghost và khởi động lại máy.

3. Phục hồi hệ thống
Trong trường hợp HĐH bị lỗi, hoặc phần mềm ứng dụng bị lỗi, bạn có thể phục hồi toàn bộ phân vùng
với tập tin đã được sao lưu.
Khở...
SAO LÖU VAØ PHUÏC HOÀI HEÄ THOÁNG VÔÙI NORTON GHOST
1. Chun bị.
Chun bị đĩa Hiren's Boot CD, đĩa này có bán ngoài các CD Shop.
Vào CMOS thiếp lp chế đkhi đng tđĩa CD trước tiên để khi đng tđĩa Hiren's Boot.
Khi đng máy tHiren's Boot CD.
Chọn Start Boot CD
Chọn Disk Clone Tools. hoc nhn s2, Enter.
Chọn Norton Ghost 8.0 hoc nhn s2, Enter để khi đng phn mm Norton Ghost.
Giao din chính của Norton Ghost như sau
Giới thiệu chi tiết về Norton Ghost - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu chi tiết về Norton Ghost - Người đăng: qflower
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giới thiệu chi tiết về Norton Ghost 9 10 733