Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN

Được đăng lên bởi Quang Huy Dinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN

Hệ thống OP7 – PLC S7 200 - PC điều khiển trạm bê tông như một hệ SCADA (Hệ thống điều
khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Hệ thống kết hợp các phương pháp chống nhiễu bằng phần cứng
và phần mềm giúp HTĐK đạt độ ổn định cao trong môi trường công nghiệp. Hệ thống sử dụng các
phương pháp xử lí tương tự và xử lí số đối với các tín hiệu đầu vào cho phép loại trừ ảnh hưởng của
các yếu tố rung động, sự thay đổi nhiệt độ cũng như đưa vào thuật toán tự bù sai, tự động trừ bì giúp
HTĐK đạt độ chính xác cao.
Hệ thống điều khiển có dự phòng là hệ thống điều khiển hiện đại cao cấp, bao gồm 2 hệ thống:
Hệ thống 1 : PLC + PC.
Hệ thống 2 : PLC + OP7.
Hoạt động song song và độc lập, có thể tự chuyển đổi khi một hệ thống có sự cố. Ngoài ra hệ thống
PLC + OP7 có độ tin cậy cao do không bị ảnh hưởng bởi vi rút. Với hệ OP7 – PLC S7 200 - PC hệ
thống có thể được điều khiển ở 3 chế độ: Tự động hoàn toàn, bán tự động và điều khiển bằng tay.
* PLC - S7 – 200 là máy tính công nghiệp có cấu hình cao với rất nhiều chức năng mạnh phù hợp
với ứng dụng tính toán phức tạp. Khối xử lí cân có cách li quang nên khả năng chống nhiễu cao,
tăng độ ổn định của hệ thống, phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt nam.

-

-

-

* Màn hình điều khiển OP7 của hãng SIEMENS được chế tạo đồng bộ với PLC, nên việc ghép nối
đơn giản, số liệu trao đổi chính xác, nhanh chóng phát huy được thế mạnh của PLC cũng như của
OP7 một cách cao nhất, hiệu quả nhất, hiện thị đầy đủ đồng thời trạng thái các cân Đá, cát, ximăng,
phụ gia nếu có.
* PC : Máy tính với màn hình LCD, rộng 17 inch với phần mềm chạy trên hệ điều hành Window
gồm nhiều mô đun chạy đồng thời cho phép cùng lúc thực hiện các chức năng sau :
Giao tiếp với PLC.
Thể hiện trạng thái toàn trạm trên màn hình làm việc – Thao tác.
Lưu trữ số liệu vào cơ sở dữ liệu và quản lý.
Phân cấp quản lý, vận hành, bảo mật dữ liệu.
Xử lý phong phú các các tình huống xảy ra trong thực tế sản xuất bê tông cho doanh nghiệp và cho
sản phẩm thương mại.

Cơ sở dữ liệu trên PC theo tiêu chuẩn SQL cho phép thống kê theo bất kì thông số nào và sẵn sàng
cho việc kết nối với các phần mềm quản trị của nhà quản lí từ xa qua mạng LAN, WAN, thuận tiện
cho việc quản lí tập trung, tự động.
Các chức năng chính của HTĐK:
+ Cho phép tạo mác, lưu mác bê tông (lưu được 100 mác)
+ Tự động điều khiển quá trình cân theo mác cho trước.
+ Tự động điều khiển hoàn toàn trạm theo quy trình đặt trước.
+ Chế độ làm việc bán tự động
+ Chế độ làm ...
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN
Hệ thống OP7 PLC S7 200 - PC điều khiển trạm tông như một hệ SCADA (Hệ thống điều
khiển giám sát và thu thập dữ liệu). Hệ thống kết hợp các phương pháp chống nhiễu bằng phần cứng
phần mềm giúp HTĐK đạt độ ổn định cao trong môi trường công nghiệp. Hệ thống sử dụng các
phương pháp xử lí tương tự và xử lí số đối với các tín hiệu đầu vào cho phép loại trừ ảnh hưởng của
các yếu tố rung động, sự thay đổi nhiệt độ cũng như đưa vào thuật toán tự bù sai, tự động trừ bì giúp
HTĐK đạt độ chính xác cao.
Hệ thống điều khiển có dự phòng là hệ thống điều khiển hiện đại cao cấp, bao gồm 2 hệ thống:
- Hệ thống 1 : PLC + PC.
- Hệ thống 2 : PLC + OP7.
Hoạt động song song và độc lập, có thể tự chuyển đổi khi một hệ thống có sự cố. Ngoài ra hệ thống
PLC + OP7 có độ tin cậy cao do không bị ảnh hưởng bởi vi rút. Với hệ OP7 PLC S7 200 - PC hệ
thống có thể được điều khiển ở 3 chế độ: Tự động hoàn toàn, bán tự động và điều khiển bằng tay.
* PLC - S7 – 200 là máy tính công nghiệp có cấu hình cao với rất nhiều chức năng mạnh phù hợp
với ứng dụng tính toán phức tạp. Khối xử cân cách li quang n khả ng chống nhiễu cao,
tăng độ ổn định của hệ thống, phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt nam.
* Màn hình điều khiển OP7 của hãng SIEMENS được chế tạo đồng bộ với PLC, nên việc ghép nối
đơn giản, số liệu trao đổi chính xác, nhanh chóng phát huy được thế mạnh của PLC cũng như của
OP7 mộtch cao nhất, hiệu quả nhất, hiện thị đầy đủ đồng thời trạng thái các cân Đá, cát, ximăng,
phụ gia nếu có.
* PC : Máy tính với màn nh LCD, rộng 17 inch với phần mềm chạy trên hệ điều hành Window
gồm nhiều mô đun chạy đồng thời cho phép cùng lúc thực hiện các chức năng sau :
- Giao tiếp với PLC.
- Thể hiện trạng thái toàn trạm trên màn hình làm việc – Thao tác.
- Lưu trữ số liệu vào cơ sở dữ liệu và quản lý.
- Phân cấp quản lý, vận hành, bảo mật dữ liệu.
- Xử phong pcácc tình huống xảy ra trong thực tế sản xuất tông cho doanh nghiệp cho
sản phẩm thương mại.
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN - Trang 2
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN - Người đăng: Quang Huy Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRẠM TRỘN 9 10 630