Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Matlab (Matrix Laboratory)

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2832 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ

Matlab
(Matrix Laboratory)

Đinh Đức Anh Vũ – 2/15/2004

http://www.dit.hcmut.edu.vn/~anhvu

Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Matlab

Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Matlab
Matlab là một ngôn ngữ thông dịch, cho phép thực hiện nhanh chóng các giải thuật, hiển
thị dữ liệu (dưới dạng đồ thị 2D, 3D, hình ảnh và thậm chí chuỗi các hình ảnh) và thực hiện các
giao tiếp đồ họa dễ dàng.
Tài liệu này giúp làm quen nhanh chóng với Matlab, khiến người đọc cảm thấy thích thú
trong việc tìm hiểu thêm.
1

Bắt đầu làm quen

1.1 Chuẩn bị
Matlab sẽ thông dịch các lệnh được lưu trong tập tin có phần mở rộng .m (ví dụ toto.m)
Người dùng nên tạo ra một thư mục làm việc (C:\Temp\AnhVu chẳng hạn) để lưu các
chương trình của mình, gọi matlab và yêu cầu nó thực hiện các lệnh có trong tập tin chương
trình toto.m
1.2 Chạy Matlab
Để khởi động Matlab, nhấp chuột vào biểu tượng Matlab nếu bạn dùng HĐH Windows
hoặc gõ matlab nếu HĐH là Unix.
Khung cửa sổ làm việc của Matlab hiện ra với dấu nhắc >>, cho phép người dùng gõ vào
các lệnh mà nó sẽ được thực hiện sau khi người dùng gõ enter.
Phía trên cửa sổ là các thanh menu, cho phép người dùng mở tập tin, định nghĩa một số
biến làm việc và nhất là truy xuất các tập tin giúp đỡ.
Trước khi làm việc, nên chỉ ra thư mục làm việc (nơi lưu trữ các chương trình của mình).
Có 2 cách để thực hiện điều này:
1. Chọn File/Set Path/Browse. Để thoát ra khỏi cửa sổ này, chọn File/Exit Path Brother.
2. Từ dấu nhắc của Matlab, gõ các lệnh: pwd, cd, dir. Các lệnh này cho phép người dùng di
chuyển đến thư mục làm việc.
1.3 Chạy chương trình
Nếu Matlab đang tích cực tại thư mục làm việc mong muốn và trong thư mục đó có chứa
chương trình dưới dạng tập tin .m, người dùng chỉ cần gõ tên tập tin (không cần phần mở rộng)
từ dấu nhắc Matlab để thực hiện các lệnh lưu trong tập tin đó
Ví dụ gõ
>> toto

2

Chú ý:
Tên tập tin không được có các ký tự lai (ví dụ các ký tự dấu, khoảng trắng, ...). Matlab sẽ
không nhận biết được chính xác các tên tập tin có chứa các ký tự này.
Không nên dùng các tên quá đơn giản. Ví dụ nếu tập tin có tên max.m, khi gõ max tại
dấu nhắc, Matlab sẽ không biết người dùng muốn thực hiện hàm max (lấy số lớn nhất
của một ma trận) hoặc các lệnh lưu trữ trong max.m
Cách đơn giản nhất là dùng ký tự đầu tiên đặc biệt cho tên tập tin của riêng mình (ví dụ
k_toto.m) hoặc dùng tên tập tin bằng tiếng Việt ;-)
Cơ bản về ngôn ngữ Matlab

2.1 Các phần tử đầu tiên
Lệnh cơ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Matlab (Matrix Laboratory) - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giới thiệu sơ lược về ngôn ngữ Matlab (Matrix Laboratory) 9 10 378