Ktl-icon-tai-lieu

GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT
WINDOWS SERVER 2003
I. Tổng quan về họ hệ điều hành Windows
Server 2003.
II. Cài đặt Windows Server 2003.
III. Tự động hóa quá trình cài đặt.
 

 

1

I.

TỔNG QUAN VỀ HỌ HỆ ĐIỀU HÀNH
WINDOWS SERVER 2003
Hệ điều hành Windows 2003 Server có
4 phiên bản chính là:
Windows Server 2003 Standard Edition
 Enterprise Edition
 Datacenter Edition
 Web Edition


2

Đặc tính mới các phiên bản 2000
1. Khả năng kết chùm các Server để san sẻ tải
(Network Load Balancing Clusters) và cài đặt
nóng RAM (hot swap).
2. Windows Server 2003 hỗ trợ hệ điều hành WinXP
tốt hơn như: hiểu được chính sách nhóm (group
policy) được thiết lập trong WinXP, có bộ công cụ
quản trị mạng đầy đủ các tính năng chạy trên
WinXP.
3. Tính năng cơ bản của Mail Server được tính hợp
sẵn: Không cần Exchange, có thể sử dụng giao
thức POP3 và SMTP(Simple Mail Transfer
Protocol) có trong Windows Server 2003 để làm
một hệ thống mail đơn giản.
3

4. Cung cấp miễn phí hệ cơ sở dữ liệu thu
gọn MSDE (Mircosoft Database Engine)
từ SQL Server 2000.
5. NAT Traversal hỗ trợ IPSec (Internet
Protocol security) nó cho phép các máy
bên trong mạng nội bộ thực hiện các kết
nối peer-to-peer đến các máy bên ngoài
Internet, đặt biệt là các thông tin được
truyền giữa các máy này có thể được mã
hóa hoàn toàn.

4

5. Bổ sung thêm tính năng NetBIOS over TCP/IP
cho dịch vụ RRAS (Routing and Remote
Access). Tính năng này cho phép bạn duyệt các
máy tính trong mạng ở xa thông qua công cụ
Network Neighborhood.
6. Active Directory 1.1 ra đời cho phép quản lý tài
nguyên tốt hơn và backup dữ liệu của Active
Directory cũng dễ dàng hơn.
7. Hỗ trợ tốt hơn công tác quản trị từ xa do Windows
2003 cải tiến RDP (Remote Desktop Protocol)
có thể truyền trên đường truyền 40Kbps. Web
Admin cũng ra đời giúp người dùng quản trị
Server từ xa thông qua một dịch vụ Web một cách
trực quan và dễ dàng.
5

Sử dụng một bộ nguồn cài đặt Windows
2003 Server








Chép các tập tin đã tạo trong bước trên vào
thư mục I386 của nguồn cài đặt Windows
2003 Server.
Tuỳ theo hệ điều hành đang sử dụng mà sử
dụng lệnh WINNT.EXE hoặc WINNT32.EXE
theo cú pháp sau:
WINNT /s:e:\i386 /u:unattend.txt
hoặc
WINNT32 /s:e:\i386 /unattend:unattend.txt
54



Nếu chương trình Setup Manager tạo ra tập
tin Unatend.UDB do bạn đã nhập vào danh
sách tên cácmáy tính, và giả định bạn định
đặt tên máy tính này là server01 thì cú pháp
lệnh sẽ như sau:



WINNT /s:e:\i386 /u:unattend.txt
/udf:server01,unattend.udf

55

...
1
GI I THI U VÀ CÀI Đ T
WINDOWS SERVER 2003
I. T ng quan v h h đi u hành Windows
Server 2003.
II. Cài đ t Windows Server 2003.
III. T đ ng hóa q trình i đ t.
GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 9 10 706