Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về Phần cứng của máy tính

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
Giới thiệu về Phần
cứng của máy tính PC

Nội dung chính của chương

 Phần cứng của PC cần phải có Phần mềm
 Phần cứng của PC:
1. Nhìn từ bên ngoài, PC có những gì?
2. Bên trong hộp hệ thống có những gì?
3. Bên trên Bo mạch hệ thống có những gì?
4. Phân biệt Bộ nhớ chính và Bộ nhớ phụ
5. Phân biệt BIOS hệ thống và BIOS mở rộng

Hardware Cần Software
như chiếc xe cần tài xế và thợ máy

Chức năng cơ bản của Hardware:
Nhập, Xử lý, Lưu trữ và Xuất dữ liệu

Các yếu tố cần thiết để cho Hardware
hoạt động

 Phương pháp thông tin giữa CPU và các thiết
bị khác: Ngắt, DMA, ...
 Software điều khiển thiết bị: các trình điều
khiển thiết bị
 Nguồn điện cung cấp cho thiết bị

DIP Switches

Tóm tắt chương 1









Các thiết bị phần cứng dùng để nhập, xuất
Các thiết bị bên trong hộp hệ thống
Bo mạch hệ thống, CPU, các Chip set
Các thiết bị lưu trữ
Các phương tiện liên lạc giữa các thiết bị trên bo
mạch hệ thống
Các bo mạch mở rộng
Hệ thống điện
Chương trình và thông tin cấu hình
continued…

...
Ch ng 1 ươ
Gi i thi u v Ph n
c ng c a máy tính PC
Giới thiệu về Phần cứng của máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về Phần cứng của máy tính - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giới thiệu về Phần cứng của máy tính 9 10 156