Ktl-icon-tai-lieu

Giới Thiệu Về SQL Server Reporting Services

Được đăng lên bởi quanghaipro93
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần


Giới thiệu về SQL Server Reporting Services

Server Reporting Services (SSRS) – một giải pháp tạo báo cáo chuyên dụng dành cho các
doanh nghiệp. Với SSRS, bạn hoàn toàn có thể tạo, xuất bản, và quản lý số lượng bản báo cáo
vô cùng lớn từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
Các thành phần chính của SSRS bao gồm:
Report Server: báo cáo về quá trình xử lý của các cơ sở dữ liệu và thành phần chính
Report Designer: “môi trường” chính để tạo các báo cáo, hoạt động dựa trên Visual
Studio của SQL Server và Business Intelligence Development Studio (BIDS)
Report Manager: công cụ chung dựa trên nền tảng web dùng để quản lý các bản báo cáo,
chức năng bảo mật, nguồn dữ liệu, mục góp ý… và nhiều tính năng khác.
Mục đích chính của bài viết dưới đây là làm thế nào để tạo một project SSRS mới, chia sẻ dữ
liệu gốc, và báo cáo chính dựa trên nền cơ sở dữ liệu AdventureWorks.
1. Tạo mới project SSRS trong BIDS:
Khái niệm project – dự án bao gồm tất cả các object – đối tượng, thành phần. Ví dụ: các báo cáo
hoặc gói SSIS – bên trong BIDS. Và mỗi một project lại dựa theo những phân loại nhất định.
Tại Start menu, các bạn chọn Programs > Microsoft SQL Server 2008 (2005 hoặc bất cứ phiên
bản nào) > SQL Server Business Intelligence Development Studio. Chọn tiếp File > New >
Project và Report Server Project từ danh sách Business Intelligence Projects, gõ tên cho project
và nhấn OK:

Đây là 1 project “rỗng”, nghĩa là chưa có gì cả. Nếu nút Solution Explorer không sử dụng được,
các bạn chọn thẻ Solution Explorer ở phía bên phải hoặc View > Solution Explorer, cửa sổ tiếp
theo sẽ hiển thị tên của project và tất cả các thành phần, đối tượng có liên quan.
2. Tạo bộ dữ liệu gốc chia sẻ:
Nguồn dữ liệu SSRS có thể được “nhúng” kèm trong các báo cáo, hoặc chia sẻ giữa nhiều báo
cáo của 1 project. Tùy từng loại báo cáo mà chúng ta sẽ chia sẻ dữ liệu gốc này theo cách khác
nhau. Ví dụ, nếu nguồn dữ liệu thay đổi, hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu được chuyển tới 1 server
khác, người sử dụng chỉ cần thay đổi lại nguồn của dữ liệu chia sẻ, trong đó có bao gồm hàng
chục, hàng trăm các báo cáo riêng rẽ được bao gồm bên trong đó.

Để tạo nguồn dữ liệu chia sẻ, bên trong cửa sổ Solution Explorer, các bạn kích chuột phải và
chọn Shared Data Sources > Add New Data Source. Đặt tên cho cơ sở dữ liệu, lưu ý rằng không
được để khoảng trống tại đây. Tiếp đó, chọn thể loại cơ sở dữ liệu phù hợp từ danh sách, ví dụ tại
đây là SQL Server. Nhấn Edit để điền các chi tiết về giao thức kết nối. Tại cửa sổ Connection
Prop...
Giới thiệu về SQL Server Reporting Services
Server Reporting Services (SSRS) một giải pháp tạo báo cáo chuyên dụng dành cho các
doanh nghiệp. Với SSRS, bạn hoàn toàn thể tạo, xuất bản, quản số lượng bản báo cáo
vô cùng lớn từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.
Các thành phần chính của SSRS bao gồm:
Report Server: báo cáo về quá trình xử lý của các cơ sở dữ liệu và thành phần chính
Report Designer: “môi trường” chính để tạo các báo cáo, hoạt động dựa trên Visual
Studio của SQL ServerBusiness Intelligence Development Studio (BIDS)
Report Manager:ng cụ chung dựa trên nền tảng web dùng để quản các bản báo cáo,
chức năng bảo mật, nguồn dữ liệu, mục góp ý… và nhiều tính năng khác.
Mục đích chính của bài viết dưới đây làm thế nào để tạo một project SSRS mới, chia sẻ dữ
liệu gốc, và báo cáo chính dựa trên nền cơ sở dữ liệu AdventureWorks.
1. Tạo mới project SSRS trong BIDS:
Khái niệm project – dự án bao gồm tất cả các object – đối tượng, thành phần. Ví dụ: các báo cáo
hoặc gói SSIS bên trong BIDS. mỗi một project lại dựa theo những phân loại nhất định.
Tại Start menu, các bạn chọn Programs > Microsoft SQL Server 2008 (2005 hoặc bất cứ phiên
bản o) > SQL Server Business Intelligence Development Studio. Chọn tiếp File > New >
ProjectReport Server Project t danh sách Business Intelligence Projects, tên cho project
và nhấn OK:
Giới Thiệu Về SQL Server Reporting Services - Trang 2
Giới Thiệu Về SQL Server Reporting Services - Người đăng: quanghaipro93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giới Thiệu Về SQL Server Reporting Services 9 10 767