Ktl-icon-tai-lieu

Guideline tìm hiểu + thực hành JSF2, Spring3, Hibernate4

Được đăng lên bởi Nguyễn Chơi Vơi
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Luvina JSC

BIZR-ODC

Guideline tìm hiểu + thực hành JSF2, Spring3, Hibernate4
1. Tìm hiểu JSF2 – phiên bản 2.1.9 (3.5d)
a. Overview về JSF2.0 (0.5d)
-

JSF (JavaServer Faces) là một framework theo mô hình MVC tập trung vào việc đơn
giản hóa tạo ra giao diện người dùng cho website thông qua các component UI dựng
sẵn có thể tái sử dụng.

-

JSF cung cấp các component có khả năng validate dữ liệu dễ dàng, các cơ chế ép kiểu
mềm dẻo, quản lý và lắng nghe các sự kiện phát sinh từ các thành phần trong trang.

-

JSF đóng vai trò là tầng GUI phía ngoài, kết hợp với các tầng xử lý phía trong như các
framework Spring, Hibernate.

-

JSF phát triển theo hướng sự kiện thông qua việc lắng nghe các sự kiện từ các thành
phần trên trang để gọi các xử lý từ tầng bên trong.

-

Hiện tại phổ biến đang dùng 2 phiên bản JSF 1.2 và JSF 2.0

b. Sự khác nhau giữa JSF1 và JSF2: Tiện ích, cải tiến, cách sử dụng, … (1d)
-

-

HungVV

JSF 2.0 có khả năng hỗ trợ mạnh Ajax (f:ajax), khai báo bean không cần sử dụng cấu
hình xml (faces-config.xml) chuyển qua dùng annotation, điều hướng trang không cần
phải cấu hình.
VD khi khai bảo một bean mới tahy viif phải thiết định trong faces-config thì chỉ cần
khai báo dạng sau. Dùng @MangedBean kèm tham số name =

Luvina JSC

BIZR-ODC

-

JSF 2 hỗ trợ Facelet để tạo ra các template website, không cần sử dụng JSP mà thay
vào đó là xhtml.

-

JSF 2 hỗ trợ thêm phương thức GET bên cạnh phương thức POST của JSF 1.2

-

JSF 2 thêm 2 scope mới là
+ viewScope: đây là scope mới xuất hiện, khi chọn scope này bean sẽ có phạm vi trong
thẻ <f:view> hay hiểu nôm na có phạm vi trong 1 trang. Theo tài liệu mô tả thì
viewScope được mô tả như sau “longer than request, shorter than session”.
+ Flash: Đây là dạng scope tồn tại trong một thời gian ngắn, chỉ tồn tại trên view hiện
tại và sẽ được xóa ngay khi chuyển sang view khác.

c. Config để chạy được Bài helloworld example (0.5d)
-

HungVV

Tải eclipse từ bản 3.7 trở lên
Tomcat 7
Tại eclipse chọn theo thứ tự bên dưới

Luvina JSC

HungVV

BIZR-ODC

Luvina JSC

HungVV

BIZR-ODC

-

Tải lib JSF 2.0 đính từ đường dẫn phía dưới tài liệu.
Giải nén tất cả các thư viện trong thư mục bin vào thư mục WEB-ÌN/bin của project
vừa tạo

-

Tạo mới 1 file index.xhtml

Luvina JSC

Thêm các nội dung phía dưới

HungVV

BIZR-ODC

Luvina JSC

BIZR-ODC

Clean build  Start tomcat  Chạy hello world

d. Các thẻ thường dùng của JSF2  Các so sánh với JSF1 (1d)


Ghi là JSF 2.0 : Chỉ có JSF 2.0 mới có
Tag

Mô tả

f:attribute

Thê...
Luvina JSC BIZR-ODC
Guideline tìm hiểu + thực hành JSF2, Spring3, Hibernate4
Guideline tìm hiểu + thực hành JSF2, Spring3, Hibernate4
1. Tìm hiểu JSF2 – phiên bản 2.1.9 (3.5d)
a. Overview về JSF2.0 (0.5d)
- JSF (JavaServer Faces) là một framework theo mô hình MVC tập trung vào việc đơn
giản hóa tạo ra giao diện người dùng cho website thông qua các component UI dựng
sẵn có thể tái sử dụng.
- JSF cung cấp các component có khả năng validate dữ liệu dễ dàng, các cơ chế ép kiểu
mềm dẻo, quản lý và lắng nghe các sự kiện phát sinh từ các thành phần trong trang.
- JSF đóng vai trò là tầng GUI phía ngoài, kết hợp với các tầng xử lý phía trong như các
framework Spring, Hibernate.
- JSF phát triển theo hướng sự kiện thông qua việc lắng nghe các sự kiện từ các thành
phần trên trang để gọi các xử lý từ tầng bên trong.
- Hiện tại phổ biến đang dùng 2 phiên bản JSF 1.2 và JSF 2.0
b. Sự khác nhau giữa JSF1 và JSF2: Tiện ích, cải tiến, cách sử dụng, … (1d)
- JSF 2.0 có khả năng hỗ trợ mạnh Ajax (f:ajax), khai báo bean không cần sử dụng cấu
hình xml (faces-config.xml) chuyển qua dùng annotation, điều hướng trang không cần
phải cấu hình.
- VD khi khai bảo một bean mới tahy viif phải thiết định trong faces-config thì chỉ cần
khai báo dạng sau. Dùng @MangedBean kèm tham số name =
HungVV
Guideline tìm hiểu + thực hành JSF2, Spring3, Hibernate4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Guideline tìm hiểu + thực hành JSF2, Spring3, Hibernate4 - Người đăng: Nguyễn Chơi Vơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Guideline tìm hiểu + thực hành JSF2, Spring3, Hibernate4 9 10 764