Ktl-icon-tai-lieu

HACK VIOLYMPIC

Được đăng lên bởi Ben FA
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HACK VIOLYMPIC
Đầu tiên chọn View rồi chọn Edit. Nó sẽ hiện ra bảng sau

Copy dòng “Cho góc”
Sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl+F. Rồi paste vào khung Find. Chọn Find Next. Nó sẽ hiện ra
bảng sau:

Sau đó cứ ấn sang phải khi nào thấy chữ konokekka’….’
…. Chính là đáp án

Tương tự với các câu # cứ tự suy ra

...
HACK VIOLYMPIC
Đầu tiên chọn View rồi chọn Edit. Nó sẽ hiện ra bảng sau
Copy dòng “Cho góc”
Sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl+F. Rồi paste vào khung Find. Chọn Find Next. Nó sẽ hiện ra
bảng sau:
HACK VIOLYMPIC - Trang 2
HACK VIOLYMPIC - Người đăng: Ben FA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HACK VIOLYMPIC 9 10 24