Ktl-icon-tai-lieu

hack wifi

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 2 lần
26/10/2015

Diễn đàn

Cách hack pass Wifi đơn giản và nhanh nhất hiện nay 2015

Thư viện

Thư viện Software

Internet & Network Tools

Cách hack pass Wifi đơn giản và nhanh nhất hiện nay 2015
Bạn muốn tìm gì ?

Có thể bạn quan tâm
Nội quy diễn đàn SinhVienIT.net 
19­01­2011

Quy định bài đăng về hosting & domain tại SVIT
28­11­2010

Video hướng dẫn ngồi máy tính đúng tư thế 
22­10­2011

Lối sống phản khoa học của dân IT 
07­07­2009

Thư viện bài giảng tin học chỉ có ở
SinhVienIT.Net 
update
Làm gì khi down đính kèm bị lỗi 
11­08­2009

Tổng hợp cách học anh văn hiệu quả nhất 
19/09/2011

Thông báo về sự cố ổ cứng của Server
sinhvienit 22­11­2009

Góp ý về phiên bản mới của sinhvienit.net 
12­09­2012

**Đăng quảng cáo sai box sẽ bị xóa và khóa tài
khoản không cần báo trước

Bạn hoàn toàn có quyền Không Support cho
người không biết nói Cảm ơn.

Thuốc kích dục Quick, cảnh báo khẩn cấp ! 
29­11­2011

Tìm kiếm

 

Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Cách hack pass Wifi đơn giản và nhanh nhất hiện nay 2015
Chủ đề được gửi trong chuyên mục Internet & Network Tools bởi dangminhtung
Xem Bài Chưa Ðọc

Ðiều Chỉnh

27­06­2015, 05:18 PM

#1

dangminhtung
Thành Viên SVIT
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết

16228 lượt xem

Đã viết 1 bài thảo luận

Cách hack pass Wifi đơn giản và nhanh nhất hiện nay 2015

Modem Wifi bây giờ quá thông dụng, thuê bao giá cũng vừa phải nên chuyện hack pass không còn cần thiết nữa. Nhưng đối với các bạn sinh viên nghèo đang ở
nhà trọ, gặp ngay chỗ chủ nhà không có mạng, không có wifi thì chỉ có mà ngáp gió, trong khi các nhà hàng xóm thì Wifi ầm ầm, password đâu mà vào.
Giờ các bạn thử dùng phần mềm này xem, biết đâu lấy được nhà hàng xóm thì may quá .

Đây là 2 phần mềm dùng kết hợp nhau để tìm pass và tự động kết nối luôn là JumpStart 2.0 và Dumpper 50.5 . Đã được Việt hóa để dễ sử dụng.
LINK DOWNLOAD : 
Cách cài đặt :

1.  Giải nén gói tải về rồi chạy file JumpStart setup để cài đặt.
2.  Sau khi cài đặt xong, bấm chuột phải vào icon ở dưới khay hệ thống và chọn Close.
3.  Tiếp theo chạy file Việt là xong (nhớ làm bước trên, đóng phần mềm đang chạy nền mới chạy file Việt được).

­hack­pass­wifi­don­gian­va­nhanh­nhat­hien­nay­2015.394903.html

1/8

26/10/2015

Cách hack pass Wifi đơn giản và nhanh nhất hiện nay 2015

A. Tìm tự động
Chạy file Dumpper 50.5 Việt tải về, bấm “Quét” . Như trong hình, tìm thấy xung quanh 5 mạng Wifi.

Tiếp theo chọn thẻ ‘Wps’ và làm t...
26/10/2015 CáchhackpassWifiđơngiảnnhanhnhthiệnnay2015
http://sinhvienit.net/forum/cachhackpasswifidongianvanhanhnhathiennay2015.394903.html 1/8
chhackpassWifiđơngiảnvànhanhnhấthiệnnay2015
ChủđềđượcgửitrongchuyênmụcInternet&NetworkToolsbởidangminhtung
Tìmkiếm
Diễnđàn Thưviện ThưviệnSoftware Internet&NetworkTools chhackpassWifiđơngiảnvànhanhnhấthiệnnay2015
Bạnmuốntìmgì?
NộiquydiễnđànSinhVienIT.net
19012011
Videohướngdẫnngồimáytínhđúngtưthế
22102011
Thưviệnbàigiảngtinhọcchỉcóở
SinhVienIT.Net
update
mgìkhidownđínhkèmbịlỗi
11082009
ThôngbáovềsựcốổcứngcủaServer
sinhvienit22112009
**Đăngquảngcáosaiboxsẽbịavàkhóatài
khoảnkhôngcầnbáotrước
Quyđịnhbàiđăngvềhosting&domaintạiSVIT
28112010
LốisốngphảnkhoahọccủadânIT
07072009
Tổnghợpcáchhọcanhvănhiệuquảnhất
19/09/2011
ThuốckíchdụcQuick,cảnhbáokhẩncấp!
29112011
Gópývềphiênbảnmớicủasinhvienit.net
12092012
BạnhntncóquyềnKhôngSupportcho
ngườikhôngbiếtnóiCảmơn.
Cóthểbạnquantâm
Hiệnkếtquảtừ1tới3của3
XemBàiChưaÐọc ÐiềuChỉnh
27062015,05:18PM
chhackpassWifiđơngiảnvànhanhnhấthiệnnay2015
#1
dangminhtung
ThànhViênSVIT
Đượccảmơn0lầntrong0bàiviết
Đãviết1bàithảoluận
16228
lượtxem
ModemWifibâygiờqthôngdụng,thuêbaogiácũngvừaphảinênchuynhackpasskhôngcòncầnthiếtnữa.Nhưngđốivicácbạnsinhviênnghèođangở
nhàtrọ,gpngaychỗchủnhàkhôngcómạng,khôngcówifithìchỉcómàngápgió,trongkhicácnhàhàngxómthìWifiầmầm,passwordđâumàvào.
Giờcácbạnthửdùngphầnmềmnàyxem,biếtđâulấyđượcnhàhàngxómthìmayquá.
Đâylà2phnmmdùngkếthợpnhauđtìmpassvàtựđộngkếtnốiluônlàJumpStart2.0vàDumpper50.5.ĐãđượcViệthóađểdsửdụng.
LINKDOWNLOAD:http://www.mediafire.com/download/1d...+Pass+Wifi.rar
Cáchcàiđặt:
1. GiảinéngóitảivềrồichạyfileJumpStartsetupđểcàiđặt.
2. Saukhicàiđặtxong,bấmchuộtphảivàoiconởdưikhayhệthốngvàchọnClose.
3. TiếptheochạyfileViệtlàxong(nhớlàmbướctrên,đóngphầnmềmđangchạynềnmớichạyfileViệtđược).
hack wifi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hack wifi - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hack wifi 9 10 872