Ktl-icon-tai-lieu

ham g(r)

Được đăng lên bởi nhgiang150490
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
G6(r) melt
Đồ thị không giảm theo hàm mũ

G6(r) solid
Đồ thị có thể chấp nhận được

Theo em biết đường đồ thị g(r) càng nằm ngang với giá trị 1 chứng tỏ nó càng rắn, ngược lại
nó sẽ giảm xuống theo hàm mũ chứng tỏ mô hình hóa lỏng, Đồ thị bên trái của em khi em đung
nóng, còn bên phải là làm lạnh.

...
G6(r) melt
G6(r) solid
Theo em biết đưng đ th g(r) càng nm ngang vi giá tr 1 chng t nó càng rn, ngưc li
nó s gim xung theo hàm mũ chng t mô hình hóa lng, Đ th bên trái ca em khi em đung
nóng, còn bên phi là làm lnh.
Đ th không gim theo hàm mũ
Đ th có th chp nhn đưc
ham g(r) - Người đăng: nhgiang150490
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ham g(r) 9 10 565