Ktl-icon-tai-lieu

Hành chính điện tử

Được đăng lên bởi phongdt2009
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
E-GOV
*

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 Đề án 30 của chính phủ về việc Đơn giản hoá thủ tục hành
chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010

 Thông tư 26/2009/TT-BTTTT v/v cung cấp thông tin và đảm
bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin
điện tử của cơ quan nhà nước
 Công văn 1725/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn các
yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ
thống một cửa điện tử
 Công văn 1654/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn các
yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các
dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg

HỆ THỐNG QUẢN LÝ
HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

E-GOV
*

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 Cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp
 Bộ, ban ngành trung ương
 UBND và các sở ban ngành cấp tỉnh, huyện, xã
 Doanh nghiệp
 Công dân

Các thành phần của hệ thống
iBox
B

Public
services

Mega
Meeting

P

C

M

A

Citizen
portal

CA

SmartGov

*

MỨC LEVEL ĐÁP ỨNG

Thanh toán trực tuyến

Mức 4
Cấp phép trực tuyến

Mức 3
Tải mẫu văn bản

Mức 2
Cung cấp TT

Mức 1

Hiện tại mức 3 và hướng tới mức 4
(Điều 3 – Thông tư 26 – BTTTT)

SmartGov - Public services

*

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 Hệ thống phần mềm phục vụ bộ phận một cửa liên thông
bao gồm các bước sau
 Tiếp nhận hồ sơ công dân
 Luồng quy trình xử lý
 Định nghĩa luồng theo các quy trình hiện hành
 Hồ sơ xử lý theo luồng
 Các bước xử lý
 Theo dõi và thống kê
 Dự báo số lượng hồ sơ cần xử lý
 Tra cứu và thống kê
 Trả kết quả

SmartGov - Public services

*



CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Các thủ tục hành chính cung cấp:
Tổng số lĩnh vực: 11 với 23 thủ tục
Các lĩnh vực và số thủ tục tương ứng:
 1. Đất đai:
4 thủ tục
 2. Xây dựng:
2 thủ tục
 3. Tư pháp
6 thủ tục
 4. Đăng ký kinh doanh:
2 thủ tục
 5. Đấu thầu:
1 thủ tục
 6. Du lịch:
2 thủ tục
 7. Thanh tra:
1 thủ tục
 8. Văn hóa:
1 thủ tục
 9. Đầu tư:
2 thủ tục
 10. CS Dân tộc:
1 thủ tục
 11. Bảo trợ xã hội:
1 thủ tục

SmartGov Citizen Portal

*

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

 Tin tức và sự kiện
 Thông tin về các thủ tục hành chính online
 Giao tiếp công dân trực tuyến
 Thủ tục hành chính
 Đăng ký công dân
 Nộp hồ sơ hành chính
 Tra cứu quá trình xử lý và kết quả
 Hỏi đáp
 Kho thông tin tài liệu, văn bản pháp quy của trung ương
và địa phương

SmartGov iBox

*










CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

Trang tin nội bộ
Quản lý công văn
Lịch họp
Quản lý tài nguyên
Danh bạ cơ quan
Giao việc và báo cáo kết quả thực hiện công việc
Thư điện tử
Công cụ tương tác trực tuyến: nhắn tin nhanh IM, SMS
Lưu trữ và c...
E-GOV
Đề án 30 của chính phủ về việc Đơn giản hoá thủ tục hành
chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010
Thông tư 26/2009/TT-BTTTT v/v cung cấp thông tin và đảm
bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin
điện tử của cơ quan nhà nước
Công văn 1725/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn các
yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho h
thống một cửa điện t
Công văn 1654/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn các
yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các
dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg
CƠ SỞ PHÁP
*
Hành chính điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành chính điện tử - Người đăng: phongdt2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hành chính điện tử 9 10 770