Ktl-icon-tai-lieu

Hệ chuyên gia tư vấn thời trang

Được đăng lên bởi Tea Yang
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2267 lần   |   Lượt tải: 20 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: HỆ CHUYÊN GIA

ĐỀ TÀI: TƯ VẤN CHỌN TRANG PHỤC MẶC
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 12
1.Nguyễn Văn Tuấn
2.Nguyễn Thị Vân
3.Vũ Đức Vọng
Lớp: Đại học Hệ thống thông tin
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Văn Hà

Khóa: 5

Hệ chuyên gia: Tư vấn chọn trang phục mặc

Nhóm thực hiện: 12

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................3

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ HỆ CHUYÊN GIA.................................................4
I. Khái niệm hệ chuyên gia vài trò hệ chuyên gia trong lĩnh vực đời sống...................4
II.

Đặc trưng và ưu điếm của hệ chuyên gia.............................................................5

III. Sự phát triến của công nghệ hệ chuyên gia.........................................................7

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÀI TOÁN...................................................................9
I.Giới thiệu đề tài...............................................................................................................9
II.Yêu cầu đặt ra................................................................................................................9

CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN SỬ DỤNG..............................................................10
I. Các phương pháp suy diễn........................................................................................10
II.

Các thuật toán dùng trong bài tập.....................................................................12

CHƯƠNG 4: BIỂU DIỄN CƠ SỞ TRI THỨC.......................................................14
I. Phương pháp biểu diễn tri thức.................................................................................14
II.

Tri thức có trong bài toán tư vấn thời trang..........................................................14
1.

Tập các sự kiện...................................................................................................14

2.

Tập luật của chương trình:.................................................................................15

CHƯƠNG 5: GIAO DIỆN PHẦN MỀM................................................................22
I. Giao diện chính.........................................................................................................23
II.

Giao diện quản lý...................................................................................................26

I...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN: HỆ CHUYÊN GIA
ĐỀ TÀI: TƯ VẤN CHỌN TRANG PHỤC MẶC
Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 12
1.Nguyễn Văn Tuấn
2.Nguyễn Thị Vân
3.Vũ Đức Vọng
Lớp: Đại học Hệ thống thông tin Khóa: 5
Giảng viên hướng dẫn: Phạm Văn Hà
Hệ chuyên gia tư vấn thời trang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ chuyên gia tư vấn thời trang - Người đăng: Tea Yang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Hệ chuyên gia tư vấn thời trang 9 10 895