Ktl-icon-tai-lieu

Hệ chuyên gia Xây dựng bài toán tư vấn tình yêu, hôn nhân

Được đăng lên bởi khacvung1122
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học ngày càng được
quan tâm và sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với những ưu
điểm mạnh có thể ứng dụng được nhiều trong cuộc sống thì công nghệ thông tin đã
giúp cho công việc quản lý được dễ dàng hơn. Để quản lý một công việc cụ thể của
một cơ quan nào đó thì người quản lý cần thực hiện rất nhiều động tác. Nhờ có các
phần mềm thì công việc đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Năng lực máy tính ngày càng mạnh mẽ là điều kiện thuận lợi cho trí tuệ nhân
tạo: cho phép những chương trình máy tính áp dụng các thuật giải trí tuệ nhân tạo
có khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trước. Ngày nay việc ứng dụng công
nghệ kĩ thuật cao vào đời sống đang là một đòi hỏi bức thiết. Một trong những lĩnh
vực đó là trí tuệ nhân tạo, mà một phần quan trọng của nó là Hệ chuyên gia.
Qua bài tập lớn này, chúng em xin gửi lời cảm ơn tới “ThS.Trần Thanh
Hùng”, rất cảm ơn thầy đã cho chúng em có cơ hội được tìm hiểu một góc kiến
thức mới, hay và bổ ích cùng với đó là sự tận tâm dạy dỗ chúng em, giúp chúng em
có thể hoàn thiện đề tài này. Trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện, đề tài sẽ
không thể tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm. Vì vậy, nhóm thực hiện chúng
em hy vọng nhận được sự đánh giá và đóng góp nhiệt tình từ phía thầy và các bạn
để bài của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

I.

Giới thiệu hệ chuyên gia
1. Hệ chuyên gia là gì ?
Theo E. Feigenbaum : Hệ chuyên gia (Expert System) là một chương trình

máy tính thông minh sử dụng tri thức (knowledge) và các thủ tục suy luận
(inference procedures) để giải những bài toán khó khăn chỉ chuyên gia mới giải
được.
Hệ chuyên gia là một hệ thống tin học có thể mô phỏng (emulates) năng lực
quyết đoán (decision) và hành động (making abilily) của một chuyên gia (con
người). Hệ chuyên gia là một trong những ứng dụng trí tuệ nhân tạo (artificial
inter) như hình dưới đây.

Hình 1.1. Một số lĩnh vực ứng dụng của trí tuệ nhân tạo
Hệ chuyên gia sử dụng các tri thức của những chuyên gia để giải quyết các
vấn đề (bài toán) khác nhau thuộc mọi lĩnh vực.
Tri thức (knowledge) trong hệ chuyên gia phản ánh sự tinh thông được tích
tụ từ sách vở, tạp chí, từ các chuyên gia hay các nhà bác học. Các thuật ngữ hệ

chuyên gia, hệ thống dựa trên tri thức (knowledge-based system) hay hệ chuyên
gia dựa trên tri thức (knowledge-based expert system) thường có cùng ý nghĩa.
Một hệ chuyên gia gồm 3 thành phần chính là cơ sở tri thức (knowledge
ba...
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ thông tin một trong những ngành khoa học ngày càng được
quan tâm sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với những ưu
điểm mạnh có thể ứng dụng được nhiều trong cuộc sống thì công nghệ thông tin đã
giúp cho công việc quản lý được dễ dàng hơn. Để quản lý một công việc cụ thể của
một cơ quan nào đó thì người quản lý cần thực hiện rất nhiều động tác. Nhờ có các
phần mềm thì công việc đó trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Năng lực máy tính ngày càng mạnh mẽ điều kiện thuận lợi cho trí tuệ nhân
tạo: cho phép những chương trình máy tính áp dụng các thuật giải t tuệ nhân tạo
khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả hơn trước. Ngày nay việc ứng dụng công
nghệ kĩ thuật cao vào đời sống đangmột đòi hỏi bức thiết. Một trong những lĩnh
vực đó là trí tuệ nhân tạo, mà một phần quan trọng của nó là Hệ chuyên gia.
Qua bài tập lớn này, chúng em xin gửi lời cảm ơn tới “ThS.Trần Thanh
Hùng”, rất cảm ơn thầy đã cho chúng em hội được m hiểu một góc kiến
thức mới, hay và bổ ích cùng với đó là sự tận tâm dạy dỗ chúng em, giúp chúng em
thể hoàn thiện đề tài này. Trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện, đề tài sẽ
không thể tránh khỏi những sai sót, khuyết điểm. vậy, nhóm thực hiện chúng
em hy vọng nhận được sự đánh giá đóng góp nhiệt tình từ phía thầy các bạn
để bài của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Hệ chuyên gia Xây dựng bài toán tư vấn tình yêu, hôn nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ chuyên gia Xây dựng bài toán tư vấn tình yêu, hôn nhân - Người đăng: khacvung1122
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Hệ chuyên gia Xây dựng bài toán tư vấn tình yêu, hôn nhân 9 10 86