Ktl-icon-tai-lieu

HỆ CƠ SỞ TRI THỨC HỆ TƯ VẤN CHỌN MÓN ĂN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG TRÊN MOBILE

Được đăng lên bởi linh-luu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3950 lần   |   Lượt tải: 76 lần
2012
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ CƠ SỞ TRI THỨC
HỆ TƯ VẤN CHỌN MÓN ĂN VÀ ĐỊA ĐIỂM
ĂN UỐNG TRÊN MOBILE

Nhóm sinh viên thực hiện :
Phạm Quang Toản

20092793

Trịnh Nhật Tuấn

20093037

Vũ Minh Nhật

20091970

Lê Văn Tuấn

20092982

Giảng viên hướng dẫn : TS.Phạm văn Hải

Hà Nội, 12/10/2012

MỤC LỤC
I – MỤC ĐÍCH ............................................................................................. 2
II – PHẠM VI............................................................................................... 3
III – CÁC SỰ KIỆN, NGỮ CẢNH VÀ CÁCH BIỂU DIỄN TRI THỨC 4
III. 1 - Mô tả tri thức hệ thống: ............................................................... 4
1.1 - Tri thức hệ thống sử dụng:.............................................................. 5
1.2 - Tập sự kiện của hệ thống: ............................................................... 9
1.3 - Tập câu hỏi của hệ thống: ............................................................. 11
1.4 - Cách biểu diễn tri thức:................................................................. 12
III.2 - Động cơ suy diễn, tập luật và diễn giải của luật: ....................... 12
2.1 - Động cơ suy diễn và cách thức suy diễn: ...................................... 12
2.2 - Các luật và diễn giải của luật: ....................................................... 12
IV – SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ................................................... 18

1

I – MỤC ĐÍCH
Khi xã hội ngày một phát triển, nhu cầu con người ngày càng cao hơn thì bên
cạnh các nhu cầu về sức khỏe, làm đẹp, thời trang, con người còn có nhu cầu lớn
về ăn uống. Ăn không những phải ngon mà còn cần phù hợp với sở thích của bản
thân và hoàn cảnh. Để đáp ứng được điều đó, các quán ăn, nhà hàng thi nhau mọc
lên nhằm phục vụ nhu cầu đó. Với sự đa dạng của các món ăn cũng như các quán
ăn lại tạo ra khó khăn cho mọi người trong việc tìm được đỉa điểm ăn uống phù
hợp.
Phần mềm được xây dựng nhằm giải quyết vấn đề đó. iFood là phần mềm trên
nền tảng di động giúp tư vấn món ăn và địa điểm ăn uống (vị trí quán ăn) dựa trên
sở thích của người dùng, thời điểm muốn ăn(có thể tùy chỉnh), tại vị trí hiện tại
hoặc một vị trí mong muốn xác định nào đó.

2

II – PHẠM VI
Vì đây là phần mềm demo minh họa cho một hệ cơ sở tri thức nhỏ trên nền tảng
di động nên phạm vi của hệ thống xin chỉ giới hạn trong địa bàn Hà Nội với số
món ăn và quán ăn có hạn.
Lý do cho giới hạn phạm vi này :
Nền tảng mà nhóm sử dụng là mobile...
Hà Nội, 12/10/2012
Nm sinh viên thực hiện :
Phm Quang Toản 20092793
Trịnh Nht Tuấn 20093037
Vũ Minh Nhật 20091970
Lê Văn Tuấn 20092982
Giảng viên hướng dẫn : TS.Phạm văn Hải
2012
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
H SỞ TRI THC
H
TƯ V
N CH
N MÓN ĂN VÀ Đ
M
ĂN UỐNG TRÊN MOBILE
HỆ CƠ SỞ TRI THỨC HỆ TƯ VẤN CHỌN MÓN ĂN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG TRÊN MOBILE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ CƠ SỞ TRI THỨC HỆ TƯ VẤN CHỌN MÓN ĂN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG TRÊN MOBILE - Người đăng: linh-luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
HỆ CƠ SỞ TRI THỨC HỆ TƯ VẤN CHỌN MÓN ĂN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG TRÊN MOBILE 9 10 168