Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành

Được đăng lên bởi nguyen,
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 134 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THỰC HÀNH 6
1.Cho biết khi nào thì xảy ra lỗi trang? Vẽ sơ đồ hoạt động của Hệ điều hành khi xảy ra
lỗi trang? Trình bày 2 kỹ thuật cài đặt bộ nhớ ảo Demand Paging và Segmentation
Paging?
Trả lời:
Lỗi trang xảy ra khi :
_Người dùng truy cập tới một trang không hợp lệ (nghĩa là trang không ở trong không
gian địa chỉ của quá trình –không đang ở trong bộ nhớ chính) hoặc ta đang truy cập tới
một trang hợp lệ nhưng đang ở bộ nhớ phụ

Sơ đồ hoạt động của hệ điều hành khi xảy ra lỗi trang:

Nhìn vào hình vẽ
Bước 1: khi tham chiếu (reference) vào page talbe bị lỗi (trang này không có trong bộ
nhớ chính)
Bước 2: báo ngắt (trap) về cho hệ điều hành để HĐH xử lí
Bước 3: Tìm trang được lưu trữ trong bộ nhớ phụ.
Bước 4: Tìm được rồi thì nhét nó vào bộ nhớ vật lý (thông qua
frame trống)
Bước 5: Reset bảng trang.
Bước 6: Khởi động lại việc truy cập.
*** Lỡ may không có free Frame thì làm thế nào!!??***
1. Xác định vị trí của trang đang cần trên đĩa.

2. Tìm một frame trống:
- Nếu có frame trống thì dùng nó
- Nếu không có frame trống thì dùng một frame nào đó làm vật hi sinh (victim)
- Swap victim và trang đang cần với nhau. Lúc này page
cần sẽ vào frame của victim.
3. Cập nhật page table và frame table tương ứng

Kỹ thuật cài đặt bộ nhớ demand paging (Phân trang theo yêu cầu):
Một hệ thống phân trang theo yêu cầu là hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang kết hợp
với kỹ thuật swapping. Một tiến trình được xem như một tập các trang, thường trú trên bộ
nhớ phụ ( thường là đĩa). Khi cần xử lý, tiến trình sẽ được nạp vào bộ nhớ chính. Nhưng
thay vì nạp toàn bộ chương trình, chỉ những trang cần thiết trong thời điểm hiện tại mới
được nạp vào bộ nhớ. Như vậy một trang chỉ được nạp vào bộ nhớ chính khi có yêu cầu.
Với mô hình này, cần cung cấp một cơ chế phần cứng giúp phân biệt các trang đang ở
trong bộ nhớ chính và các trang trên đĩa. Có thể sử dụng lại bit valid-invalid nhưng với
ngữ nghĩa mới:
valid : trang tương ứng là hợp lệ và đang ở trong bộ nhớ chính .
invalid : hoặc trang bất hợp lệ (không thuộc về không gian địa chỉ của tiến trình) hoặc
trang hợp lệ nhưng đang được lưu trên bộ nhớ phụ.
Một phần tử trong bảng trang mộ tả cho một trang không nằm trong bộ nhớ chính,
sẽ được đánh dấu invalid và chứa địa chỉ của trang trên bộ nhớ phụ.
Kỹ thuật cài đặt bộ nhớ Segmentation Paging (Phân đoạn theo yêu cầu):
Khi lập trình, chương trình được phép truy xuất dữ liệu trong nhiều không gian khác
nhau, mỗi không gian được gọi là segment. Mỗi segment có kích thước thay đổi được
th...
BÀI THỰC HÀNH 6
1.Cho biết khi nào thì xảy ra lỗi trang? Vẽ đồ hoạt động của Hệ điều hành khi xảy ra
lỗi trang? Trình bày 2 kỹ thuật cài đặt bộ nh o Demand Paging Segmentation
Paging?
Trả lời:
Lỗi trang xảy ra khi :
_Người dùng truy cập tới một trang không hợp lệ (nghĩa là trang không ở trong không
gian địa chỉ của quá trình –không đang ở trong bộ nhớ chính) hoặc ta đang truy cập tới
một trang hợp lệ nhưng đang ở bộ nhớ phụ
Sơ đồ hoạt động của hệ điều hành khi xảy ra lỗi trang:
Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành - Người đăng: nguyen,
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hệ điều hành 9 10 358