Ktl-icon-tai-lieu

Hệ điều hành LINUX

Được đăng lên bởi Bùi Trang
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị
Email: pnkhang,dtnghi@cit.ctu.edu.vn

Tổng quan
2

Lịch sử
UNIX
LINUX

Đặc điểm tổng quát
Một số ứng dụng

Lịch sử
3

UNIX
Được thiết kế và cài đặt từ những năm 1960
(tác giả: Ken Thompson) tại Bell Labs (AT&T)
dành cho minicomputers và mainframes) và
phiên bản đầu tiền công bố vào năm 1970
Một trong những hệ điều hành phổ biến nhất vì
tính đơn giản và dễ tương thích
Là nguồn cảm hứng cho các hệ điều hành sau
này

Lịch sử
4

Đôi dòng lịch sử
1973, được viết lại bằng ngôn ngữ C (do Dennis Ritchie phát triển)
1975, phân phối phiên bản V6 cho các trường đại học nổi tiếng
nhất (trong đó có Berkeley)
1979, phân phối phiên bản V7 rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp
 vấn đề tương thích và các phiên bản tựa UNIX (UNIX-like) ra
đời
Những năm 1980: thời kỳ công nghiệp của UNIX
Hệ thống V của AT&T cho phép thương mại hóa
4.2 BSD của Berkely: là hệ thống cơ sở cho nhiều công ty trong đó có Sun
Microsystems (SunOS), Digital (Ultrix), …
Berkeley phát triển riêng một phiên bản khác có tên BSD (Berkeley Software
Distribution) với kỹ thuật phân trang bộ nhớ, dịch vụ mạng (TCP/IP) và các thành
phần bổ sung khác.
XENIX của Microsoft cho các microcomputers (tương tích với hệ thống V)

Lịch sử
5

Các sự kiện
Sự ra đời của UNIX
Năm 1983, Richard Stallman bắt đầu dự án GNU project
với mục đích tạo ra một hệ điều hành tự UNIX
Giấy phép GPL (GNU General Public License )
Những năm đầu thập kỷ 1990, dự án GNU đã có hầu như
đủ các phần mềm cần thiết để tạo nên một hệ điều hành
hoàn chỉnh. Tuy nhiên nhân của hệ điều hành GNU (Kernel
Hurd) chưa hoàn chỉnh không hấp dẫn được các nhà phát
triển  HĐH GNU đến giờ vẫn chưa hoàn thành.

Lịch sử
6

Các sự kiện
Một dự án HĐH tự do khác được phát triển vào những năm 1980 tại
University of California, Berkeley (phiên bản 6 của UNIX) với tến
gọi BSD. Tuy nhiên BSD sử dụng mã nguồn của UNIX nên phải tuân
theo luật của AT&T. Điều này hạn chế sự phát triển của BSD
MINIX, một HĐH tựa UNIX do Andrew S. Tanenbaum phát triển năm
1987, dự định dành cho môi trường học tập và nghiên cứu. Trong khi
mã nguồn được để mở, thi việc thay đổi và phân phối lại mã nguồn
của HĐH bị hạn chế. Thêm vào đó, MINIX được thiết kế cho kiến trúc
16 bits, không tương thích với các kiến trúc 32 bits.
Các lý do trên đã thúc đẩy Linus Torvalds bắt đầu dự án của mình.

Lịch sử
7

Sự ra đời của Linux
Năm 1991, tại Helsinki, Phần Lan,
Linus Torvalds bắt đầu một dự án (sau
này trở thành nhân Linux – Linux
kernel).
Bắt đầ...
1
HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị
Email: pnkhang,dtnghi@cit.ctu.edu.vn
Hệ điều hành LINUX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ điều hành LINUX - Người đăng: Bùi Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hệ điều hành LINUX 9 10 697