Ktl-icon-tai-lieu

HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW XP

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP

 

 

Bài 1: Cài đặt WindowsXP




Cần phải có đĩa CD Windows
Chuẩn bị máy, có đĩa cứng.
Cho máy khởi động (boot) từ CD.

Bắt đầu cài đặt
Đưa đĩa CD Win XP 
Chú ý: 
Máy 
phải 
đặt ở 
chế độ 
Boot từ 
CD

Chọn dạng cài đặt
Enter: 
tiếp tục
R: Sửa lỗi 
widows
F3: Thoát

Màn hình thông báo bản 
quyền
F8: Đồng 
ý xác 
nhận bản 
quyền.
ESC: 
Không 
đồng ý

Di chuyển (hoán đổi) nhiều 
cửa sổ




Mở ít nhất 3 cửa sổ: My computer, 
Recycle Bin, Winword.
Để duy chuyển cửa sổ ta làm 3 cách sau:






Cách 1: Sử dụng các nút Minimize để thu 
nhỏ cửa sổ
Cách 2: Bấm chuột vào cửa sổ nằm trên 
thanh tác vụ
Cách 3: Sử dụng phím Alt + Tab 

Cửa sổ Control Panel 


Nhắp chuột lên nút Start  Settings  
Control Panel để mở cửa sổ Control Panel. 

...
H ĐIU HÀNH WINDOWS XP
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW XP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW XP - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW XP 9 10 529