Ktl-icon-tai-lieu

HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ điều hành WINDOWS 7
NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI

Hệ điều hành Windows 7

NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH DÀNH CHO
NGƯỜI DÙNG CUỐI

1Hệ điều hành WINDOWS 7
NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI

2Hệ điều hành WINDOWS 7
NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI

MỤC LỤC

WINDOWS 7 – TÍNH NĂNG NGƯỜI DÙNG CUỐI ........................................................ 7 
Khả năng tiếp cận: ............................................................................................................ 7 
Action Center: .................................................................................................................. 7 
Tính năng điều chỉnh độ sáng cho màn hình (Adaptive Display Brightness) ............................... 9 
Theme Windows Aero® và Aero® Background...................................................................... 9 
Hiệu ứng Aero® Peek và Aero Shake ................................................................................. 11 
Tính năng Backup và Restore: .......................................................................................... 12 
Devices và Printers .......................................................................................................... 13 
Device Stage™................................................................................................................ 13 
Công nghệ DirectX 11: ..................................................................................................... 15 
Calculator ....................................................................................................................... 16 
Gadgets: ........................................................................................................................ 17 
Game Explorer ................................................................................................................ 17 
Âm thanh trung thực (High Fidelity Sound): ....................................................................... 18 
Hình ảnh trung thực cao (High-Fidelity Graphics): ............................................................... 19 
HomeGroup: ................................................................................................................... 20 
Tích hợp nhận dạng vân tay đăng nhập và Đăng nhập (Integrated Fingerprint Readers and
Logon): .......................................................................................
www.microsoft.com.vn
1
H điu hành WINDOWS 7
NHNG TÍNH NĂNG HU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUI
H điu hành Windows 7
NHNG TÍNH NĂNG HU ÍCH DÀNH CHO
NGƯỜI DÙNG CUI
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 7 NHỮNG TÍNH NĂNG HỮU ÍCH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 9 10 678