Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤM CÔNG VÀ LƯƠNG CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH

Được đăng lên bởi inter1989champion
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 4815 lần   |   Lượt tải: 31 lần
BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤM CÔNG VÀ LƯƠNG
CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH

GVHD: PGS -TS NGUYỄN VIỆT HƯƠNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1. Lương Minh Hải
2. Trần Mạnh Hải
3. Lê Ngọc Khánh
4. Vũ Xuân Nhàn
5. Tạ Trung Văn

Hà nội 9 - 2006

2

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ LƯƠNG
CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH
Thông tin chung .............................................................................................................. 3
Pha 1: Nghiên cứu sơ bộ................................................................................................... 4
1. Giới thiệu chung về công ty Bình Minh..............................................................4
2. Các câu hỏi phỏng vấn và trả lời.........................................................................4
3. Cấu trúc công ty Bình Minh..............................................................................10
1. Sơ đồ tổ chức của hệ thống.........................................................................10
2. Chức năng của các bộ phận.......................................................................10
4. Một số mẫu biểu chính và giải thích..................................................................12
5. Phân tích hệ thống hiện hành.............................................................................22
5.1. Hoạt động chung của toàn bộ hệ thống...................................................22
5.2. Các cơ cấu quản lý..................................................................................22
5.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống hiện hành.....................................22
6. Yêu cầu của hệ thống tương lai.........................................................................23
6.1. Phòng nhân sự.........................................................................................23
6.2. Giám đốc................................................................................................. 23
7. Nghiên cứu tính khả thi của hệ thống................................................................24
7.1. Khả thi về mặt kỹ thuật............................................................................24
7.2. Khả thi về mặt kinh tế..............................................................................24
7.3. Khả thi về mặt vận hành..........................................................................25
7.4. Khả thi về thời gian biểu................................................................
BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤM CÔNG VÀ LƯƠNG
CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH
GVHD: PGS -TS NGUYỄN VIỆT HƯƠNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1. Lương Minh Hải
2. Trần Mạnh Hải
3. Lê Ngọc Khánh
4. Vũ Xuân Nhàn
5. Tạ Trung Văn
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤM CÔNG VÀ LƯƠNG CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤM CÔNG VÀ LƯƠNG CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH - Người đăng: inter1989champion
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤM CÔNG VÀ LƯƠNG CÔNG TY CHẾ TÁC TRANG SỨC BÌNH MINH 9 10 169