Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống quản lý tín dụng /tiết kiệm

Được đăng lên bởi nguyentam010894
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống quản lý tín dụng/tiết kiệm

LỜI NÓI ĐẦU

Đời sống xã hội ngày một nâng cao, các nhu cầu về tinh thần và vật chất cũng
ngày một thỏa mãn. Người dân ngày càng có nhiều của cải dư thừa, do đó nhu cầu về
gửi tiền tiết kiệm của người dân cũng trở nên phổ biến. Đồng thời các cá nhân cũng như
tổ chức có nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh, sản suất. Từ nhu cầu thực tế đó của
xã hội mà đòi hỏi các nhà lãnh đạo về tài chính của đất nước phải suy nghĩ và yêu cầu
phải xây dựng một hệ thống gửi tiền tiết kiệm hiệu quả. Hiệu quả cả về mặt thời gian,
thủ tục và an toàn …
Và từ các vấn đề nêu trên chúng tôi nghĩ rằng cần phải thiết kế một chương trình
để quản lý tín dung/ tiết kiệm có thể thỏa mãn được sự mong muốn đó.
Chúng em chân thành cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ và cho chúng em nhiều kiến
thức quý giá về lĩnh vực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin để chúng em có thể
hoàn thành bài tập một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bài tập của chúng em chắc chắn còn
nhiều sai sót mong cô thông cảm và góp ý thêm cho chúng em.
Nhóm : Đặng Thị Hoa
Quách Văn Lượng
Trần Thanh Nhàn
Lương Ngọc Tú
Phan Ánh Việt.

1

Hệ thống quản lý tín dụng/tiết kiệm

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................................1
MỤC LỤC.....................................................................................................................2
Chương I. Khào sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống.............................3
1. Khảo sát hệ thống................................................................................................3
2.Phân tích hiện trạng hệ thống.............................................................................3
Chương II. Phân tích yêu cầu...................................................................................10
1.Yêu cầu chức năng.............................................................................................10
2. Yêu cần phi chức năng......................................................................................10
Chương III. Phân tích hệ thống................................................................................11
1. Mô hình thực thể ERD......................................................................................11
a. Xác định các thực thể...................................................................................11
b. Mô hình ERD.................................................................................
Hệ thống quản lý tín dụng/tiết kiệm
LỜI NÓI ĐẦU
Đời sống xã hội ngày một nâng cao, các nhu cầu về tinh thần và vật chất cũng
ngày một thỏa mãn. Người dân ngày càng có nhiều của cải dư thừa, do đó nhu cầu về
gửi tiền tiết kiệm của người dân cũng trở nên phổ biến. Đồng thời các cá nhân cũng như
tổ chức có nhu cầu vay vốn để đầu tư kinh doanh, sản suất. Từ nhu cầu thực tế đó của
xã hội mà đòi hỏi các nhà lãnh đạo về tài chính của đất nước phải suy nghĩ và yêu cầu
phải xây dựng một hệ thống gửi tiền tiết kiệm hiệu quả. Hiệu quả cả về mặt thời gian,
thủ tục và an toàn …
Và từ các vấn đề nêu trên chúng tôi nghĩ rằng cần phải thiết kế một chương trình
để quản lý tín dung/ tiết kiệm có thể thỏa mãn được sự mong muốn đó.
Chúng em chân thành cảm ơn đã nhiệt tình giúp đỡ cho chúng em nhiều kiến
thức quý giá về lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống thông tin để chúng em thể
hoàn thành bài tập một cách tốt nhất. Tuy nhiên, bài tập của chúng em chắc chắn còn
nhiều sai sót mong cô thông cảm và góp ý thêm cho chúng em.
Nhóm : Đặng Thị Hoa
Quách Văn Lượng
Trần Thanh Nhàn
Lương Ngọc Tú
Phan Ánh Việt.
1
Hệ thống quản lý tín dụng /tiết kiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống quản lý tín dụng /tiết kiệm - Người đăng: nguyentam010894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Hệ thống quản lý tín dụng /tiết kiệm 9 10 301