Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG THÔNG TIN

Được đăng lên bởi dinh-xuan-tho
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN
CÔNG CỤ NGƯỜI BẠN CỦA
NHÀ QUẢN LÝ
Msc. Phạm Ngọc Quang

Nội dung
1.
 2.
 3.
 4.
 5.


Lãnh đạo và Mô hình Cân bằng lực
Mô hình ra Quyết định
Hiện trạng
Giải pháp
Triển khai

1. Lãnh đạo và Mô hình cân bằng lực


Mong muốn bản thân:





Môi trường:






Gia đình, Họ hàng, .v.v
Hoài bão, ý thích, .vv.
Chính trị:
Xã hội:
Kinh tế

Tổ chức:




Con người
Quy trình
Công nghệ

1. Mô hình cân bằng lực – Tổ chức


Ảp lực của Tổ chức ->
Lãnh đạo





Ảnh hưởng Lãnh đạo ->
Tổ chức:




Công ty là thực thể
bao gồm:




Con người
Quy trình
Công nghệ





Quyết định
Chính sách, .v.v

Công việc:





Phản ứng của nhân viên
Thiếu sự thống nhất

Quản trị: Hoạch định – Chỉ
đạo – Kiểm tra
Ra quyết định

Các khía cạnh:






Tài chính
Marketing
Sản xuất
Thông tin
.v.v

2. Mô hình cân bằng lực – Môi trường



Vĩ mô và Vi mô
Công việc:


Theo dõi, cập
nhật thông tin
về môi trường

1. Mô hình cân bằng lực – Môi trường
Thời gian

1900

1950

1960

1990

Giả thuyết

Sự lập lại
Cái CŨ vẫn
của quá khứ tiếp tục, có
thể có cái
MỚI

Cái MỚI
xuất hiện,
CŨ có thể
không còn
nữ a

Cái MỚI
xuất hiện
nhanh
chóng

Trọng tâm
quản trị

Hạn chế sai
lệch

Dự đoán
phát triển

Thay đổi
chiến lược

Đối đầu với
Thách thức
và Cơ hội

Phản ứng

Forecast
(Dự báo)

Forecast
(Dự báo)

Forecast
(Dự báo)

Real Time
(Tức thời)

1. Mô hình cân bằng lực – Trạng thái

1. Mô hình cân bằng lực – ?
What do you want?
- Have to Manage?
- To be Managed?
- Manage?

1. Mô hình cân bằng lực – Mục
đích




Chủ động

Làm chủ được Hoàn
cảnh: Công ty, Môi
trường, Bản thân
Tạo sự cân bằng lợi
ích giữa: Bản thân, Tổ
chức, Xã hội
“Ích nước – Lợi nhà”

2. Mô hình Ra quyết định




Cần những thông tin gì?
Cần những phương pháp gì?

2. Mô hình Ra quyết định – Phương
pháp


Các chức năng quản trị doanh nghiệp








Quản
Quản
Quản
Quản
.v.v

trị
trị
trị
trị

Nhân sự
Tài chính
Marketing – Kinh doanh
Sản xuất

Quản trị tài chính là CỐT LÕI

2. Mô hình Ra quyết định – Thông tin


Các chức năng quản trị doanh nghiệp








Quản
Quản
Quản
Quản
.v.v

trị
trị
trị
trị

Nhân sự
Tài chính
Marketing – Kinh doanh
Sản xuất

Quản trị tài chính là CỐT LÕI

2. Mô hình Ra quyết định – Quản trị tài
chính


Nhiệm vụ:






Huy động vốn;
Đầu tư: Hiệu quả và Tỷ lệ hoàn vốn cao
Đảm bảo khả năng chi trả;

Công việc:




Phân tích tài chính để tìm ra điểm mạnh và
điểm yếu của Công ty;
Xây dựng các kế hoạch;
Giám sát và hướng dẫn các hoạt động, chỉ tiêu
phù ...
HỆ THỐNG THÔNG TIN
CÔNG CỤ NGƯỜI BẠN CỦA
NHÀ QUẢN LÝ
Msc. Ph m Ng c Quang
HỆ THỐNG THÔNG TIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG THÔNG TIN - Người đăng: dinh-xuan-tho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
HỆ THỐNG THÔNG TIN 9 10 722