Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi prince-hoangnhok-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 2

1.1.3. Hệ thống thông tin
c. Phân loại
 Phân loại theo mục đích phục vụ của thông
tin đầu ra
 Phân loại theo chức năng nghiệp vụ
 Phân loại theo quy mô tích hợp

28/11/11

Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT

2

Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra






28/11/11

Hệ thống hỗ trợ điều hành (ESS–Executive Support
System)
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS–Decision Support
System)
Hệ thống thông tin quản lý (MIS–Management
Information System)
Hệ thống xử lí giao dịch (TPS–Transaction Processing
System)
Hệ thống tự động hóa văn phòng (OAS-Officer
Assignment System, KWS) và Hệ chuyên gia (ES–Expert
System )
Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT

3

Hệ thống xử lí giao dịch _ TPS




HTTT giúp thi hành và ghi nhận (lưu lại) các
giao dịch hàng ngày cần thiết cho hoạt động
sản xuất kinh doanh.
Ví dụ:


28/11/11

Hệ thống làm các đơn bán hàng, hệ thống đăng
ký khách đến và thanh toán cho khách đi ở khách
sạn, hệ thống đặt chỗ vé máy bay ở phòng bán
vé, hệ thống chấm công.
Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT

4

Hệ thống xử lí giao dịch _ TPS






Hoạt động liên quan tới xử lý giao dịch có
mục tiêu, nhiệm vụ, quy trình và tài nguyên
sử dụng xác định trước và cấu trúc rõ ràng
TPS giúp việc xử lý thông tin giao dịch
nhanh chóng và đạt độ chính xác cao, một số
hoạt động có thể được tự động hóa bởi hệ
thống.
Cấp ứng dụng / người dùng ?

28/11/11

Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT

5

ATM




Hệ thống gởi, rút tiền tự động (Automated
Teller Machine - ATM) là một hệ thống máy
tính gồm nhiều thiết bị đầu cuối được đặt ở
những nơi cần thiết, thuận tiện, có chức
năng cho phép khách hàng thực hiện các dịch
vụ rút và gởi tiền theo tài khoản xác định
trong ngân hàng mà không cần giao dịch trực
tiếp tại văn phòng hoạt động của ngân hàng.
ATM là một hệ thống TPS ?

28/11/11

Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT

6

Hệ thống thông tin quản
lý_MIS




Hệ thống thông tin quản lý trợ giúp các hoạt động
quản lý như lập kế hoạch, giám sát, tổng hợp báo
cáo và ra quyết định ở các cấp quản lý.
Ví dụ:


28/11/11

Hệ thống thông tin phân tích năng lực bán hàng, nghiên
cứu thị trường

Bài giảng HTTT KT&QL - Bộ môn CNTT

7

Hệ thống thông tin quản
lý_MIS








Hạt nhân của hệ thống là CSDL (luôn được cập nhật kịp
thời) chứa các thông tin phản ánh tình trạng, hoạt động hiện
thời của doanh nghiệp.
MIS thu thập dữ liệu khối lượng lớn, từ Hệ thống xử lý
giao dịch và nguồn dữ liệu khác ngoài tổ chức.
MIS không mềm dẻo và có ít khả năng phân tích...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Người đăng: prince-hoangnhok-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Hệ thống thông tin 9 10 261