Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi truongminhkhoi1610
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

13.1 Làm thế nào để hệ thống thông tin làm tăng chất lượng.
AMP, một những công ti hàng đầu trên thế giới trong điện điện tử và kết
nối hệ thống, phải đối mặt với vấn đề vào năm 1990 – làm thế nào để toàn
cầu hóa chất lượng. Một trong những tổng thống và CEO William J. Mục
tiêu của Hudson cho công ti là “có tất cả các cơ sở sản xuất là một trang
web chứng nhận chất lượng bất kể vị trí, khả năng cung cấp sản phẩm
chấp nhận được tới bất kỳ khách hàng nào, tới bất cứ nơi nào trên thế
giới”. Cho một công ti có doanh số bán hàng vào năm 1994 gần 4 tỷ và
với 28,000 nhân viên ở 180 chi nhánh trên 36 quốc gia, điều này có thể
tạo ra những đơn đặt hàng lớn. Hudson nhìn thấy các nỗ lực để đạt được
chất lượng như là một phần không thể thiếu của một ổ đĩa lớn hơn để đạt
năng suất cao hơn nhiều, tăng trưởng, và lợi nhuận. AMP nghiên cứu ổ đĩa
trên bằng cách dành 12 phần trăm doanh số bán hàng hàng năm vào R &
D trong việc tìm kiếm sản phẩm mới. Công ty cũng đã thể hiện cam kết
của mình thường xuyên thông qua các chương trình chất lượng, những
chương trình mà đã được bắt đầu vào đầu năm 1980.
Gần đây, chất lượng của AMP được thể hiện qua chương trình Cuộc hành
trình xuất sắc(Journey to Excelent) của họ, được xây dựng đầu tiên vào
năm 1990. Chương trình gồm 5 thành phần, mỗi thành phần nhấn mạnh
đến những khía cạnh khác nhau của vấn đề chất lượng. Tự đánh giá/ Phân
tích khoảng cách tập trung vào việc cải tiến và sau đó cố gắng để cạnh
tranh với Baldridge và đạt Giải thưởng chất lượng Châu Âu.
Hệ thống thông tin đang đóng góp đáng kể để đến tiêu chuẩn hóa toàn
cầu của quản lý chất lượng. Để hỗ trợ chất lượng chương trình của họ,
AMP sử dụng mạng trực tuyến trên toàn cầu để chạy một hệ thống được
biết đến như là Bảng điểm của chất lượng. Hệ thống này làm cho thông tin
có ích hàng ngày luôn có sẵn, bao gồm cả những hoạt động quan trọng
liên quan đến khách hàng, nhà phân phối, các hoạt động nội bộ, nhà cung
cấp, và cả các đối thủ. Tổng cộng có khoảng 2500 nhà quản lí, ở tất cả
các cấp công ti và các trang web trên toàn thế giới đã truy cập vào hệ
thống.
Sự xuất hiện của một nền kinh tế toàn cầu đã kích thích sự quan tâm trên
toàn thế giới trong việc đạt được chất lượng. công ty không còn có thể hài
lòng với sản xuất hàng hoá và dịch vụ chỉ cạnh tranh với hàng hóa sản
xuất trong nước của riêng mình - người tiêu dùng bây giờ có thể chọn một
loạt các sản phẩm và dịch vụ sản xuất từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
Trước khi xem xét làm thế nào hệ thống thông tin có thể đóng góp...
1
13.1 Làm thế nào để hệ thống thông tin làm tăng chất lượng.
AMP, một những công ti hàng đầu trên thế giới trong điện điện tử và kết
nối hệ thống, phải đối mặt với vấn đề vào năm 1990 – làm thế nào để toàn
cầu hóa chất lượng. Một trong những tổng thống và CEO William J. Mục
tiêu của Hudson cho công ti là “có tất cả các cơ sở sản xuất là một trang
web chứng nhận chất lượng bất kể vị trí, khả năng cung cấp sản phẩm
chấp nhận được tới bất kỳ khách hàng nào, tới bất cứ nơi nào trên thế
giới”. Cho một công ti có doanh số bán hàng vào năm 1994 gần 4 tỷ và
với 28,000 nhân viên ở 180 chi nhánh trên 36 quốc gia, điều này có thể
tạo ra những đơn đặt hàng lớn. Hudson nhìn thấy các nỗ lực để đạt được
chất lượng như là một phần không thể thiếu của một ổ đĩa lớn hơn để đạt
năng suất cao hơn nhiều, tăng trưởng, và lợi nhuận. AMP nghiên cứu ổ đĩa
trên bằng cách dành 12 phần trăm doanh số bán hàng hàng năm vào R &
D trong việc tìm kiếm sản phẩm mới. Công ty cũng đã thể hiện cam kết
của mình thường xuyên thông qua các chương trình chất lượng, những
chương trình mà đã được bắt đầu vào đầu năm 1980.
Gần đây, chất lượng của AMP được thể hiện qua chương trình Cuộc hành
trình xuất sắc(Journey to Excelent) của họ, được xây dựng đầu tiên vào
năm 1990. Chương trình gồm 5 thành phần, mỗi thành phần nhấn mạnh
đến những khía cạnh khác nhau của vấn đề chất lượng. Tự đánh giá/ Phân
tích khoảng cách tập trung vào việc cải tiến và sau đó cố gắng để cạnh
tranh với Baldridge và đạt Giải thưởng chất lượng Châu Âu.
Hệ thống thông tin đang đóng góp đáng kể để đến tiêu chuẩn hóa toàn
cầu của quản lý chất lượng. Để hỗ trợ chất lượng chương trình của họ,
AMP sử dụng mạng trực tuyến trên toàn cầu để chạy một hệ thống được
biết đến như là Bảng điểm của chất lượng. Hệ thống này làm cho thông tin
có ích hàng ngày luôn có sẵn, bao gồm cả những hoạt động quan trọng
liên quan đến khách hàng, nhà phân phối, các hoạt động nội bộ, nhà cung
cấp, và cả các đối thủ. Tổng cộng có khoảng 2500 nhà quản lí, ở tất cả
các cấp công ti và các trang web trên toàn thế giới đã truy cập vào hệ
thống.
Sự xuất hiện của một nền kinh tế toàn cầu đã kích thích sự quan tâm trên
toàn thế giới trong việc đạt được chất lượng. công ty không còn có thể hài
lòng với sản xuất hàng hoá và dịch vụ chỉ cạnh tranh với hàng hóa sản
xuất trong nước của riêng mình - người tiêu dùng bây giờ có thể chọn một
loạt các sản phẩm và dịch vụ sản xuất từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
Trước khi xem xét làm thế nào hệ thống thông tin có thể đóng góp vào
chất lượng toàn bộ tổ chức, đầu tiên chúng ta phải xác định điều khoản
chất lượng
Hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Người đăng: truongminhkhoi1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hệ thống thông tin 9 10 790