Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin - Chương 2 Ứng dụng CNTT, tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 13924 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
www.duytan.edu.vn

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT,
TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP
Mục tiêu:
- Nắm được vai trò chính của HTTT.
- Nắm được các giai đoạn đầu tư CNTT tại doanh nghiệp.
- Nắm được các giai đoạn triển khai và ứng dụng ERP.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT,
TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP
Nội dung chính:
1. Tại sao sử dụng CNTT?
2. Các giai đoạn đầu tư ứng dụng CNTT
3. Triển khai Dự án HTTT
4. Những thách thức khi sử dụng CNTT
5. Câu hỏi ôn tập và thảo luận

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT,
TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP
1. Tại sao sử dụng CNTT?
-Công nghệ thông tin giúp được chủ doanh nghiệp quản lý được
những thông tin về nhân lực, tài chính, máy móc thiết bị và đầu tư
cơ bản và nâng được hiệu quả trong hoạt động sản xuất và kinh
doanh.
-Công nghệ thông tin giúp chúng ta theo dõi được kịp thời các yếu
tố nêu trên và có thể giúp chúng ta tổ chức làm sao cho có hiệu
quả hơn.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT,
TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP
Ví dụ: - Quản lý thời gian làm việc của nhân viên qua hệ thống
chấm công.
- Phần mềm kế hoạch công tác,
- Phần mềm quản lý sản xuất.
- Quản lý đồng vốn qua phần mềm tài chính (khác với phần
mềm kế toán),
- Quản lý máy móc thiết bị qua các phần mềm quản lý vật
tư, sản xuất. vv.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT,
TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP
Hệ thống thông tin thực hiện ba vai trò quan trọng trong bất kỳ
một tổ chức nào

Hỗ trợ lợi
thế cạnh tranh chiến lược

Hỗ trợ ra
quyết định

Hỗ trợ nghiệp vụ kinh doanh

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG CNTT,
TẠO ƯU THẾ CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP
2. Các giai đoạn đầu tư ứng dụng CNTT
Đầu tư hợp lý:Có thể khái quát bốn giai đoạn đầu tư CNTT
tại doanh nghiệp:
Xây dựng cơ sở hạ tầng - Trang bị máy tính.- Thiết lập
mạng nội bộ (LAN).- Kết nối Internet và viễn thông.- Hệ thống
an ninh cơ bản (tường lửa, phần mềm chống virus).- Công cụ
tác nghiệp căn bản (các phần mềm hệ thống, văn phòng, kế
toán…).

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

w...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
Hệ thống thông tin - Chương 2 Ứng dụng CNTT, tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Chương 2 Ứng dụng CNTT, tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ thống thông tin - Chương 2 Ứng dụng CNTT, tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp 9 10 516