Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin - Chương 3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 16718 lần   |   Lượt tải: 35 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
www.duytan.edu.vn

CHƯƠNG 3: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HTTT
Mục tiêu
Chương này cung cấp khái niệm một số yếu tố kỹ thuật có
liên quan đến việc thiết kế một hệ thống thông tin.
Nội dung chính:
-Phần cứng, phần mềm, các phương thức truyền thông, mạng
máy tính và nhân sự.
-Hệ thống thông tin hình thành với 5 thành phần cơ bản:
(1) các thiết bị phần cứng,
(2) các chương trình phần mềm,
(3) các cơ sở dữ liệu,
(4) hệ thống truyền thông và
(5) nhân sự.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 3: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HTTT
1. Phần cứng
Bộ nhớ thứ cấp:
-Đĩa từ
-Băng từ
-Đĩa quang
Thiết bị vào:
-Bàn phím
-Nguồn dữ liệu
tự động truy cập
-Chuột
-Màn hình cảm
ứng
-Thiết bị quét số

Thiết bị ra:
- Máy in
-Máy vẽ
-Màn hình
-Vi phim

Bộ xử lý
trung tâm

Bộ nhớ sơ cấp

Thiết bị truyền
thông
ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 3: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HTTT
2. Phần mềm
Phần mềm hệ thống
+ Hệ điều hành
+ Phần mềm biên dịch ngôn ngữ và phần mềm tiện ích
Phần mềm ứng dụng
+ Phần mềm ứng dụng đa năng:
Phần mềm xử lý văn bản,
Bảng tính điện tử,
Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu,
Phần mềm quản lý thông tin cá nhân (lịch công tác, danh bạ
điện thoại, sổ ghi chép, danh thiếp, nhật ký,v.v...),
Phần mềm trình diễn văn bản (Power Point)…
ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 3: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HTTT
2. Phần mềm
+Phần mềm ứng dụng chuyên biệt: bao gồm các phần mềm sử
dụng cho các công việc chuyên biệt.
Ví dụ như: phần mềm kế toán, phần mềm marketing, phần mềm
quản lý tài chính doanh nghiệp, phần mềm quản lý sản xuất,
phần mềm quản trị tác nghiệp, phần mềm ứng dụng trong
khoa học tự nhiên, vật lý xã hội...

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 3: CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HTTT
3. Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu là 1 tập hợp có tổ chức của các dữ liệu có liên
quan với nhau.
Ví dụ như các dữ liệu có liên quan đến việc quản lý nhân lực,
quản lý tài chính, kế toán, v.v...trong một doanh nghiệp. Các
cơ sở dữ liệu thường được quản lý bằng hệ thống quản lý cơ
sở dữ liệu và được sử dụng một cách rộng rãi trên cơ sở chia
sẻ giữa những người dùng và các chương trình phần mềm
ứng dụng khác nhau

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
Hệ thống thông tin - Chương 3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Chương 3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Hệ thống thông tin - Chương 3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin 9 10 438