Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin - Chương 5 Phân tích khả thi, phân tích quá trình

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 9699 lần   |   Lượt tải: 33 lần
ĐẠI HỌC DUY TÂN

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
www.duytan.edu.vn

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ THI
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH
Mục tiêu
- Trình bày những giai đoạn ban đầu trong quá trình
phát triển một hệ thống thông tin được máy tính hoá.
- Giúp phân tích viên nghiên cứu hệ thống cùng với
những ưu và nhược điểm của chúng
- Đánh giá tính khả thi của hệ thống đề xuất.
- Giải thích những vấn đề trung tâm liên quan tính khả
thi kinh tế, kĩ thuật và hoạt động của một hệ thống, cùng với
những khó khăn gặp phải khi đánh giá toàn bộ tính kinh tế của
đề án.
- Giới thiệu tính khả thi và vai trò của nó trong việc kiểm
soát và ra quyết định.

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ THI
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH
Nội dung:
I. PHÂN TÍCH KHẢ THI
Những giai đoạn khởi đầu
Phát biểu về phạm vi và những mục tiêu
Điều nghiên hệ thống
Nghiên cứu và báo cáo tính khả thi
II. PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH VÀ LẬP MÔ HÌNH
Phân tích hệ thống
Lưu đồ hệ thống thủ công
Lưu đồ dòng chảy dữ liệu
Từ điển dữ liệu
Bảng quyết định

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ THI
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH
Những Giai Đoạn Khởi Đầu
Lý do đề xướng đề án hệ thống máy tính có thể là sự kết hợp của
các lý do sau:
Hệ thống thông tin hiện tại, dù trên cơ sở bằng tay hay máy tính, không
thể đáp ứng được những yêu cầu được đặt ra.
Có thể cắt giảm được những chi phí quan trọng nhờ vào khả năng xử lý rẻ
của máy tính.
Ban quản lý hiểu rõ hơn về nhu cầu thông tin nội bộ trong việc ra quyết
định.
Việc máy tính hóa sẽ cung cấp những dịch vụ tốt hơn cho những khách
hàng của công ty.
Việc đưa vào những kỹ thuật mới sẽ mở ra nhiều công cụ mạnh mà công
ty muốn khai thác.
Công ty muốn đẩy mạnh ý niệm hình ảnh kỹ thuật cao, có thể như một
chiến lược tiếp thị với một phạm vi rộng lớn hơn nhiều.
Những thay đổi trong luật pháp đòi hỏi phải thiết kế lại hệ thống.
ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ THI
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH
Giai đoạn khởi đầu
* Nghiên cứu trường hợp

ĐẠI HỌC DUY TÂN – DUY TAN UNIVERSITY

www.duytan.edu.vn

www .dtu.edu.vn

www.duet.vn

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH KHẢ THI
PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH
Giai đoạn khởi đầu
Công ty Kismet:
- Kismet chuyên cung cấp những loại hàng
hoá: video, radio, và TV hi-fi cho những đại lí bán lẻ
trên khắp đất nước.
- Những hàng hoá này do những nhà chế tạo
cung...
ĐẠI HỌC DUY TÂN
www.duytan.edu.vn
Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Khoa Đào Tạo Quốc Tế
Đại học Duy Tân
Hệ thống thông tin - Chương 5 Phân tích khả thi, phân tích quá trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin - Chương 5 Phân tích khả thi, phân tích quá trình - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Hệ thống thông tin - Chương 5 Phân tích khả thi, phân tích quá trình 9 10 409