Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin di động

Được đăng lên bởi Ho Thanh Tung
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan
hệ thống
thông tin di động

September 2007

Chương 1

Nội dung
Tổng quan về hệ thống thông tin di động
Lịch sử phát triển
Xu hướng phát triển
Cấu trúc chung của hệ thống TTDĐ
Mô hình tham khảo của hệ thống TTDĐ
Cấu trúc địa lý của hệ thống TTDĐ
Đặc tính cơ bản của hệ thống TTDĐ
Tổng quan hệ thống thông tin di động

Lịch sử phát triển
First Generation 1G.
Là hệ thống TTDĐ tương tự sử dụng phương thức đa truy nhập FDMA và điều chế tần s ố FM.
1G có đặc điểm sau:
Phương thức đa truy nhập FDMA
Dịch vụ đơn thuần là thoại
Chất lượng thấp
Bảo mật kém

Tổng quan hệ thống thông tin di động

Lịch sử phát triển
Một số hệ thống 1G điển hình
NMT (Normadic Mobile Telephone) sử dụng băng tần 450 MHz. Triển khai
tại Bắc Âu vào năm 1982.
TACS (Total Access Comm. System) triển khai tại Anh năm 1985
AMPS (Advanced Mobile Phone System) triển khai tại Bắc Mỹ năm 1978,
sử dụng băng tần 800MHz

Tổng quan hệ thống thông tin di động

Lịch sử phát triển
Second Generation - 2G.
Hệ thống di động số tế bào
2G có đặc điểm sau:
Phương thức đa truy nhập
TDMA, CDMA băng hẹp
Chuyển mạch kênh (Circuit Switching)
Dung lượng tăng, chất lượng thoại tốt hơn, h ỗ trợ các dịch vụ số liệu (data)

Tổng quan hệ thống thông tin di động

Lịch sử phát triển
Một số hệ thống 2G điển hình
GSM (Global System for Mobile Phone) TDMA, triển khai tại châu Âu
D-AMPS (IS-136:Digital Advanced Mobile Phone System) TDMA,triển khai tại
Mỹ
IS-95 (CDMAone) CDMA, triển khai tại Mỹ và Hàn Quốc
PDC (Personal Digital Cellular) TDMA, triển khai tại Nhật Bản

Tổng quan hệ thống thông tin di động

Lịch sử phát triển
Evoved Second Generation – 2.5G
2.5G có đặc điểm sau:
Các dịch vụ số liệu cải tiến:
Tốc độ bit cao hơn.
Hỗ trợ kết nối Internet

Phương thức chuyển mạch gói.
GPRS: General Packet Radio Services (nâng cấp t ừ GSM, h ỗ tr ợ t ốc đ ộ 172Kbps)
EDGE: Enhance Data Rate for GSM Evolution  384Kbps

Tổng quan hệ thống thông tin di động

Lịch sử phát triển
Third Generation – 3G
Hỗ trợ các dịch vụ số liệu tốc độ cao:
Di chuyển trên các phương ti ện (Vehicle) 144Kbps – Macro cell
Đi bộ, di chuyển chậm (Pedestrians)

384Kbps – Micro cell

Văn phòng (Indoor, stationary users)

2Mbps – pico cell

Các dịch vụ đa phương tiện, kết nối qua Internet: video streaming-conreference …

Tổng quan hệ thống thông tin di động

Lịch sử phát triển
Third Generation – 3G (tt)
Hai hướng chuẩn cho mạng 3G
W-CDMA: UMTS
Phát triển từ hệ thống GSM, GPRS

CDMA 2000 1x EVDO
Phát triển từ hệ thống CDMA IS-95

Tổng quan hệ thống thông...
Ch ng 1ươ
September 2007
T ng quan
h th ng
thông tin di đ ng
Hệ thống thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin di động - Người đăng: Ho Thanh Tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hệ thống thông tin di động 9 10 503